h

SP: Lening onder voorwaarden kan NEC redden

23 september 2010

SP: Lening onder voorwaarden kan NEC redden

Voetbalclub NEC staat er financieel beroerd voor. Om de financiële positie te versterken is een boekhoudkundig trucje bedacht om NEC te steunen. Na een felle discussie stemde een meerderheid van de gemeenteraad hier mee in. De SP is tegen ondoorzichtig financieel gegoochel, maar voor het behoud van NEC.

Het Nijmeegse college wil trainingscomplex de Eendracht voor 2,5 miljoen euro kopen. De huidige waarde zou 300.000 euro zijn, waarmee NEC een voordeel van 2,2 miljoen euro heeft. Dit bedrag is gelijk aan 3 jaar huur van het stadion. Toen de gemeente in 2003 het stadion van NEC kocht, was afgesproken dat NEC 3 jaar stadionhuur vooruit zou betalen. Dit zogenaamde garantiefonds is echter nooit gevuld door NEC. De 2,2 miljoen euro die NEC nu van de gemeente krijgt, wordt nu rechtstreeks in het garantiefonds gestort. NEC gaat een hogere huur voor het Eendrachtcomplex betalen, waarmee de gemeente uiteindelijk alles afgelost krijgt.

Hans van HooftSP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “De constructie valt gewoon niet uit te leggen en is gebaseerd op een fictief recht dat NEC zou hebben op de koop van de Eendracht. Nergens is vastgelegd dat NEC het recht heeft de Eendracht te kopen en er is al helemaal geen bedrag overeengekomen. Het college moet niet op een dergelijke manier NEC willen steunen. Dit is niet helder en niet transparant. Hiermee wordt een moreel verval van het openbaar bestuur ingeluid.”

De SP is niet tegen steun aan NEC. Van Hooft: “NEC laten vallen is geen optie. Dan loopt de gemeente Nijmegen jaarlijks 700.000 euro aan stadionhuur mis en is Nijmegen niet alleen een betaald voetbalclub kwijt, maar ook inkomsten. Er zijn echter grenzen aan steun. Wij zijn dan ook voor steun aan NEC, maar laten we dit helder en transparant doen. De beste vorm is dan ook een lening aan NEC. Aan die lening moet wel de voorwaarde verbonden worden dat NEC ieder jaar er voor zorgt dat de huur 3 jaar vooruit betaald wordt. Op die manier worden de risico’s verkleind voor de gemeente. Daarmee halen we het zelfde resultaat als het college, maar wel op een transparante manier.”

Na een felle discussie haalde het SP-voorstel geen meerderheid. Het college kreeg uiteindelijk steun in haar aanpak, naast de collegepartijen waren ook oppositiepartijen CDA en Gewoon Nijmegen voor de aanpak van het college.

Amendement: Eendrachtig voor NEC

U bent hier