h

OV-chipkaart nu alleen goed voor vervoerders

17 september 2010

OV-chipkaart nu alleen goed voor vervoerders

De laatste weken is er veel te doen over de afschaffing van de strippenkaart. In korte tijd zijn allerlei belangrijke besluiten genomen. Samen met SP-raadslid Jola van Dijk zetten we de feiten op een rijtje.

Hoe zit het nou met de strippenkaart?
Van Dijk: “De Stadregio heeft besloten de strippenkaart af te schaffen per 18 november. Dat betekent dat vanaf dan alleen nog maar met de OV-chipkaart gereisd kan worden. Dit besluit is genomen ondanks het verzet van alle Nijmeegse politieke partijen tegen deze overhaaste invoering.”

Maar kun je nu al goed reizen met de OV-chipkaart?
Jola van DijkVan Dijk: “Nee, dat is nog niet mogelijk. In ons 15 puntenplan hebben we opgeschreven wanneer de strippenkaart afgeschaft kan worden. Belangrijkste is dat het systeem van de OV-chipkaart betrouwbaar en gebruikersvriendelijk is voor alle reizigersgroepen. Nu gebruikt slechts 4,25% van de reizigers uit zichzelf de OV-chipkaart. En als mensen niet kunnen uitchecken, zijn ze 4 euro kwijt. Daarom eisen we dat bekende technische problemen eerst opgelost moeten worden en dat de in- en uitcheckpoortjes ten minste 95% van de tijd naar behoren functioneren.”

In het 15 puntenplan staat ook wat over kortingskaartjes, wat wordt daarmee bedoeld?
Van Dijk: “Nu kan na de ochtendspits met het KAN-kaartje gereisd worden. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. De Stadsregio weigert het populaire KAN-kaartje na 18 november aan te bieden. Ondanks de mogelijkheid om dalurenkorting op de busrit te krijgen ben je gemiddeld duurder uit dan met het KAN-kaartje en dat is tegen de afspraken in.”

Dus de OV-chipkaart is duurder dan de strippenkaart?
Van Dijk: “De gemiddelde prijs in Nijmegen gaat omhoog en dat hadden we zo niet afgesproken. Alles bij elkaar genomen is de OV-chipkaart nu nog geen verbetering voor de reiziger. Het systeem moet technisch in orde zijn, reizigers mogen gemiddeld niet duurder uit zijn en het systeem moet gebruikersvriendelijk zijn. Dat is het nu allemaal nog niet en toch wordt de strippenkaart afgeschaft.”

Genoeg over de strippenaakrt en OV-chipkaart, want nu zijn er ook plannen de lijnvoering aan te passen?
Van Dijk: “In Nijmegen rijden buslijnen van de wijken via het station naar andere wijken. Dat betekent dat als je van de ene wijk naar een andere wijk wil, je vaak een omweg maakt. Met de strippenkaart maakte dat niet uit, maar bij de OV-chipkaart ga je voor die kilometers betalen. Volgens ons moeten reizigers niet voor de omwegen van de bus betalen, maar voor de kortste afstand tussen haltes. De andere politieke partijen willen nu onderzoeken of de buslijnen niet korter kunnen. De SP vindt dit geen goed plan, omdat er dan waarschijnlijk minder bussen in de wijken gaan rijden en je dus verder moet lopen naar de bushalte. Ook is men uit op het verdwijnen van de bus uit het centrum, terwijl de meeste mensen in het centrum moeten zijn.”

Hoe ziet de SP het Openbaar Vervoer in Nijmegen dan voor zich?
Van Dijk: “Bereikbaar en betaalbaar. De reiziger moet centraal komen te staan en dat is met de OV-chipkaart nog niet het geval. Daarom had wat ons betreft aan 15 punten voldaan moeten worden, voor de strippenkaart definitief wordt afgeschaft. In de hele discussie draait het steeds om de vervoerder in plaats van de reiziger. Dat stoort mij mateloos. De meeste wijken zijn goed bereikbaar met de bus, net als het centrum vanuit de wijken. De stadsbussen moeten het centrum blijven aandoen, in ieder geval totdat er een tram komt. Nu is het nog de vraag of die tramplannen haalbaar zijn. We moeten kijken naar de knelpunten in het lijnennet en deze oplossen.”

Stadsregio negeert reizigers en democratie bij overhaaste invoering OV-chipkaart
Brief aan Stadsregio(raad), gemeenteraadsleden en colleges van B&W Stadsregio-gemeenten
15 puntenplan volledige invoering OV-chipkaart Stadsregio Arnhem-Nijmegen

U bent hier