h

Nieuwe koers bij Breed in de goede richting

5 december 2009

Nieuwe koers bij Breed in de goede richting

Bij Breed worden de zaken voortvarend aangepakt door de interim-directeur. Dat is de conclusie die de SP trekt na de informatie die het college heeft gegeven. Ook het door de SP-fractie gevraagde onderzoek naar mogelijk onterecht ontslagen medewerkers komt er. Het onderzoeksrapport naar het functioneren van de directie wordt voorlopig nog niet openbaar. Wethouder Depla zei toe dit wel openbaar te willen maken, maar dat dit afhangt van juridische consequenties of het rapport ook daadwerkelijk openbaar wordt.

Senay AkdemirSP-raadslid Senay Akdemir stelde de wethouder in de informerende bijeenkomst een groot aantal vragen: “Belangrijkste is dat het onderzoeksrapport openbaar wordt. Ik snap dat de wethouder dat nu niet kan toezeggen. Toch houd ik de hoop dat dit wel in de openbaarheid komt. Daarnaast ben ik blij dat er een onafhankelijke commissie komt die gaat oordelen over mogelijk onterecht ontslagen medewerkers. Hiermee kan veel leed uit het verleden worden hersteld. Ook de wil van de interim-directeur met de vakbonden om tafel te gaan en de CAO-kwesties te bekijken is een positieve ontwikkeling. Het lijkt er op dat eindelijk de mensen bij Breed weer centraal komen te staan. De problemen en kritiek wordt in ieder geval voortvarend aangepakt.”

Wethouder Depla zei toe dat er gewerkt wordt aan de punten waar de afgelopen tijd veel kritiek op is geweest. Dit moet op 1 april 2010 zijn afgerond. Dan kunnen de gemeenteraden over de nieuwe koers van Breed definitief besluiten. De SP staat achter deze koers. Wel is de SP er voor dat er 1 directeur komt en niet 2. De gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen.

SP over Breed: Onrecht uit verleden rechtzetten
Schriftelijke vragen 19 november 2009: Ontslagen bij breed

U bent hier