h

PvdA blaast linkse coalitie op - Leugens en feiten over gemeentelijke belastingen

26 november 2009

PvdA blaast linkse coalitie op - Leugens en feiten over gemeentelijke belastingen

Drie maanden voor de verkiezingen heeft de PvdA in Nijmegen de linkse coalitie van PvdA, SP en GroenLinks opgeblazen. Met steun van de oppositie deed de PvdA-fractie een onverantwoorde greep uit de kas. Terwijl de lasten al fors dalen trekt de PvdA nog eens 1,6 miljoen euro uit voor lagere belastingen. Het college van burgemeester en wethouders, inclusief beide PvdA-wethouders, vond de gevolgen van dit voorstel onaanvaardbaar. Hoe zit het eigenlijk met de gemeentelijke belastingen in Nijmegen? Zijn die wel zo hoog als de PvdA stelt? Hoeveel leugens heeft de PvdA eigenlijk nodig om een linkse coalitie op te blazen? Telt u even mee.

De PvdA zegt: de lasten in Nijmegen gaan fors omhoog.
De feiten zijn anders. De gemeentelijke lasten gaan volgend jaar juist fors omlaag. Huishoudens met een eigen woning betalen gemiddeld 32 euro minder (4,6% van de totale lasten) en de lasten voor ondernemers gaan ook omlaag. Een kleine ondernemer met een eigen pand betaalt volgend jaar gemiddeld 35 euro minder. Dat komt omdat de Rioolheffing met een kwart (24%) verlaagd wordt.

De PvdA zegt: de OZB gaat met 5 procent omhoog.
De feiten zijn anders. De OZB gaat slechts met 2,6 procent omhoog. Omdat de PvdA de lasten voor (grote) bedrijven wil verlagen is de OZB-stijging voor bedrijven op 1,2 procent gezet en die van woningen op 4 procent. SP en GroenLinks konden leven met deze wens van de PvdA, omdat per saldo de lasten voor woningeigenaren nog steeds omlaag gaan (-4,6%). De PvdA is nu vooral ‘verontwaardigd’ over haar eigen OZB-verhoging voor woningen.

En waar komt die 5 procent dan vandaan? Voor het eerst sinds jaren valt het OZB-tarief nu 1 procent hoger uit, omdat de gemiddelde waarde van woningen met 1 procent is gedaald. De afgelopen jaren werkte dit overigens precies andersom.

De PvdA zegt: de lasten in Nijmegen zijn al heel erg hoog.
De feiten zijn anders. Nijmegen is de goedkoopste stad van Nederland voor huurders; dat is ruim de helft van de Nijmeegse bevolking. Voor mensen met een koopwoning staat Nijmegen nu in de middenmoot. En volgend jaar is een woningeigenaar in Nijmegen goedkoper uit dan in tweederde van de grote steden. Alleen voor bedrijven neemt Nijmegen inderdaad een koppositie in. Dat was overigens 8 jaar geleden ook al zo toen PvdA, CDA en VVD nog aan het roer stonden.

De PvdA zegt: met onze belastingen jagen we bedrijven de stad uit.
De feiten zijn anders. De gemeentelijke lasten zijn voor bedrijven een marginale kostenpost (2,5 procent van alle belastingen). Uit elk onderzoek blijkt dat gemeentelijke belastingen geen enkele rol spelen bij de vraag of een bedrijf zich ergens vestigt of juist vertrekt. Niet voor niets neemt het aantal bedrijven in Nijmegen nog steeds toe, ook in crisistijd. De gemeentelijke lasten waren ook geen enkele belemmering om bijvoorbeeld 52Degrees bij Philips (nu NXP) te realiseren. Interessant is een vergelijking van de banengroei in de laatste tien jaar tussen Nijmegen en Arnhem. We zien dat Nijmegen groeit met 10.750 banen (+12%) en Arnhem slechts groeit met 7.100 banen (+8%). En dit terwijl de gemeentelijke lasten voor bedrijven in Arnhem al tien jaar fors lager zijn dan in Nijmegen.

Wie profiteert het meest van de OZB-verlaging voor bedrijven?
Enkele grote bedrijven en instellingen (3,5% van alle bedrijven) betalen samen 53 procent van de lasten. De OZB-verlaging voor bedrijven komt dus voor de helft bij een handjevol grote bedrijven en instellingen terecht. De voorgestelde extra lastenverlaging van de PvdA levert een middenstander met een eigen pand voor één jaar hooguit 21 euro op.

Kan dat ook anders?
Ja, door belastingen zoveel mogelijk naar draagkracht (WOZ-waarde) te heffen. Zo is 90 procent van de Nijmeegse bevolking beter af als de afvalstoffenheffing wordt afgeschaft en via de OZB wordt geheven. Alle huurders en 80 procent van de woningeigenaren zijn dan goedkoper uit.

Voor bedrijven geldt een vergelijkbaar verhaal met de rioolheffing. Grote bedrijven betalen nu nauwelijks rioolheffing, waardoor kleine bedrijven te veel betalen. Als alle bedrijven naar draagkracht rioolbelasting betalen is 97 procent van de bedrijven goedkoper uit. Deze lastenverlaging levert kleine ondernemers jaarlijks bijna 100 euro op. Dat is dus vijf keer zoveel als de belastingverlaging die de PvdA nu voor één jaar doorvoert. Met een halvering van het reinigingsrecht (afvalinzameling) zouden kleine ondernemers nog eens 125 euro per jaar kunnen besparen.

Conclusie:
De PvdA kiest vooral voor lastenverlaging voor grote bedrijven en dure koopwoningen. De SP kiest voor sterkste schouders, zwaarste lasten. Daarmee is 90 procent van de bewoners en de bedrijven goedkoper uit en dat kost de gemeente geen cent. In plaats van te bezuinigen, kunnen we zo blijven investeren in belangrijke voorzieningen voor de mensen en de wijken in de stad.

PvdA blaast linkse coalitie op

U bent hier