h

PvdA blaast linkse coalitie op

24 november 2009

PvdA blaast linkse coalitie op

Dinsdag 24 november heeft de PvdA-fractie in de gemeenteraad de de linkse coalitie (PvdA, Groenlinks, SP) in Nijmegen opgeblazen. De PvdA fractie deed met steun van de oppositie een onverantwoorde greep uit de kas. Terwijl de lasten al fors dalen (gemiddeld ruim dertig euro voor woningeigenaren minder dan vorig jaar) wilde de PvdA-fractie nog eens 1,6 miljoen uittrekken voor lagere belastingen. Het college van burgemeester en wethouders, inclusief PvdA lijsttrekker Hannie Kunst en wethouder Paul Depla, vond de gevolgen van dit voorstel onaanvaardbaar. Het college heeft inmiddels bekend gemaakt dat ze voornemens is haar ontslag aan te bieden. Hiermee is een einde gekomen aan een periode van zeven jaren succesvol samen de stad besturen door SP, GroenLinks en PvdA.

PvdA-wethouder van financiën, Paul Depla, hield op dinsdagavond 24 november tijdens de begrotingsbehandeling in de Nijmeegse gemeenteraad nog een vurig betoog om de PvdA-fractie van gedachten te laten veranderen. De PvdA zei de belastingen te willen verlagen voor bedrijven, maar diende een voorstel in dat hoofdzakelijk over de belasting voor woningbezitters ging (de OZB). De sociaal-democraten zeggen dat Nijmegen een erg dure stad is voor haar burgers, terwijl dit aantoonbaar niet zo is. Twee-derde van de steden vraagt komend jaar meer belasting van haar inwoners dan Nijmegen.

Het voorstel van de PvdA slaat bovendien een gat in het huishoudboekje van de stad van 1,6 miljoen euro, terwijl er nog miljoenen aan rijksbezuinigingen op de gemeente afkomen. Dit eenmalige cadeautje van de PvdA gaat met name naar de bezitters van dure huizen en grote bedrijven. Volgend jaar moet dit weer terugbetaald worden door een nieuwe verhoging van de belastingen of door extra bezuinigingen. En dat is voor SP, GroenLinks en het college niet aanvaardbaar.

Hans van Hooft jr.Zowel PvdA-wethouder Depla als SP-fractievoorzitter Hans van Hooft jr. riepen de PvdA-fractie tot het laatst toe op om toch vooral aan het belang van de stad te denken. Van Hooft jr.: “Ik vind het onbegrijpelijk dat de Partij van de Arbeid drie maanden voor de verkiezingen het college op blaast. Het college was al fors aan de wensen van de PvdA tegemoet gekomen. De PvdA-fractie wist dat het college zou opstappen en hield toch vast aan verdere belastingverlaging. Door zich te gedragen als een rupsje-nooit-genoeg houdt ze absoluut geen rekening met het stadsbelang. Doordat de partij vlak voor de verkiezingen nog een cadeautje wil uitdelen doet ze een greep uit de kas, blaast het college op en laat de stad de komende maanden stuurloos achter. Dat is onverantwoordelijk, onverstandig en onacceptabel. In plaats van trots te zijn op alles wat deze linkse samenwerking de stad heeft opgeleverd, worden alle successen nu bij het grofvuil gezet.”

Het voorstel van de PvdA is aangenomen door de gemeenteraad dankzij steun van oppositiepartijen. Het college heeft naar aanleiding hiervan woensdagochtend besloten dat ze voornemens is haar ontslag in te dienen. Hoe het de komende tijd verdergaat met het stadsbestuur is nog onduidelijk.

Leugens en feiten over gemeentelijke belastingen - 26 november 2009

U bent hier