h

Compensatie eigen risico mogelijk nieuw onderdeel minimabeleid

4 december 2008

Compensatie eigen risico mogelijk nieuw onderdeel minimabeleid

Jaar na jaar blijft er geld over dat eigenlijk besteed had moet worden aan minima. Daarom wordt er ieder jaar gekeken aan welke doelgroep dit resterende bedrag besteed kan worden. Dit jaar is er specifiek gekozen voor gezinnen met kinderen. Als het aan de SP ligt zullen in 2009 de chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met een minimum inkomen voor 100 euro het eigen risico van de zorgverzekering worden vergoed.

Senay AkdemirSP-raadslid Senay Akdemir licht het plan toe: “Met name het eigen risico van de ziektekostenverzekering heeft ervoor gezorgd dat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen er financieel meer op achteruit zijn gegaan dan anderen. Hierdoor hebben deze mensen met verlies van koopkracht te maken. Het is dan ook wenselijk om hen financieel tegemoet te komen. De verwachting is dat in 2009 weer geld niet besteed wordt, dus wat dat betreft is er ook de financiële ruimte om een compensatie te geven van 100 euro.”

Tijdens de bespreking van het voorstel gaf de wethouder aan dat er twee oorzaken zijn waardoor er geld overblijft. Ten eerste doordat mensen er geen gebruik van maken maar wel recht hebben op bepaalde voorzieningen. Dit wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Daarnaast daalt ook het aantal mensen in de bijstand, dus hebben minder mensen er recht op. In reactie op het SP-voorstel gaf de wethouder aan dat dit onderdeel kan zijn van het nieuwe beleidsplan voor de minima. Dit zal de komende maanden besproken worden. De SP zal dan het voorstel opnieuw indienen. De kans is groot dat dit wordt aangenomen, want een meerderheid van de gemeenteraad heeft al steun uitgesproken voor het SP-voorstel.

SP stelt no claimreparatie voor

U bent hier