h

Verbetering reiskostenvergoeding voor gehandicapten

6 juli 2007

Verbetering reiskostenvergoeding voor gehandicapten

De Nijmeegse gemeenteraad heeft een tweetal voorstellen aangenomen waarmee de reiskostenvergoeding voor mensen met een handicap is uitgebreid. Zo gaat de kilometervergoeding van 19 naar 27 cent. Ook worden bovenregionale reizen voor een specifieke doelgroep tot 750 kilometer per jaar betaald uit het vervoersbudget van de gemeente.

In Nijmegen krijgen mensen die gebruik maken van de vervoerskostenvoorziening, bijna 4000 mensen, een basisbedrag van 500 euro. Van hen komen ongeveer 700 mensen tekort aan dit bedrag. Dit kan worden gedeclareerd bij de gemeente tot een totaalbedrag van 1110 euro. In het verleden kregen mensen 27 cent per kilometer, maar dit is verlaagd naar 19 cent. Op basis hiervan kunnen mensen 5842 km binnen de regio reizen, maar doordat er maar weinig wordt gedeclareerd blijft er geld over.

Marloes PiepersSP-raadslid Marloes Piepers: "Het is zonde dat dit geld blijft liggen. Er wordt nu door ongeveer 700 mensen gedeclareerd, terwijl ongeveer 1000 mensen er recht op hebben. Dit niet-gebruik moeten worden aangepakt. Dit kan door de kilometervergoeding te verhogen. De gemiddelde declaratie is €158,50. Door verhoging van de kilometerprijs van 19 naar 27 cent, hoeven cliënten minder kilometers te declareren om aanspraak te kunnen maken op het gehele budget waarvoor ze zijn geïndiceerd. Een bedrag van 27 cent komt ook meer in de buurt van de reële kosten die worden gemaakt. Een hogere kilometervergoeding zorgt ook voor minder bureaucratie."

Een tweede voorstel is om voor een aantal mensen ook bovenregionale reizen mogelijk te maken tot een maximum van 750 kilometer per jaar, betaald uit het vervoersbudget van de gemeente. Marloes Piepers: "Dat budget mag volgens de regels alleen voor reizen binnen de regio worden gebruikt. Wanneer mensen buiten de regio willen reizen kunnen ze gebruik maken van collectief vervoer van Valys. Er zijn echter een aantal mensen die om medische redenen niet met collectief vervoer kunnen reizen, en voor wie nu geen enkele regeling voor handen is. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een psychiatrische beperking. In Nijmegen gaat het om ongeveer 100 mensen die nu tussen wal en schip vallen. Daarom heeft de SP voorgesteld om het mogelijk maken dat ze reizen mogen betalen uit het vervoersbudget van de gemeente."

Bij de bespreking van de voorstellen heeft de wethouder en de gemeenteraad de voorstellen overgenomen. Ook het beleidsplan voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is vastgesteld. Deze landelijke WMO legt de verantwoordelijkheid bij de gemeenten, zonder dat er voldoende geld bij wordt gegeven. Bovendien mogen gemeenten zelf bepalen waar het aan wordt besteed. Marloes Piepers: "Er zijn gemeentes die het geld voor de WMO liever inzetten voor bijvoorbeeld nieuwe lantaarnpalen. Hierdoor is er een risico op willekeur en rechtsongelijkheid en het sociale gehalte van de WMO hangt af van de bereidwilligheid en de sociale instelling van de gemeente."

Nijmegen besteedt het geld wel volledig aan de WMO. Marloes Piepers: "We willen het geld dat beschikbaar is gesteld voor deze doelgroep ook voor hen inzetten. In Nijmegen komen we helaas jaarlijks 1,5 miljoen euro tekort. Dit legt de gemeente zelf bij om geen gat in de uitvoering te laten vallen. We hopen dan ook dat het Rijk in gaat zien dat er meer geld naar de gemeenten moet komen om de wet uit te kunnen voeren zonder te hoeven snijden in voorzieningen voor gehandicapten."

U bent hier