h

SP: OV moet in de Burchtstraat blijven

18 juni 2007

SP: OV moet in de Burchtstraat blijven

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W over de keuze van het College voor een buslijn over de Waalkade mocht de HOV-lijn door de Burchtstraat niet haalbaar zijn.

Afgelopen vrijdag heeft het college van B & W een persbericht uitgevaardigd over de toekomst van het HOV voor Nijmegen. Hierin wordt vermeld dat gemeente Nijmegen en Stadsregio Arnhem Nijmegen samen de mogelijkheden gaan onderzoeken van een tramverbinding tussen de Waalsprong, de Nijmeegse binnenstad, en campus Heijendaal. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat als een tramlijn door de Burchtstraat niet haalbaar blijkt, het college er de voorkeur aan geeft om de bus uit de Burchtstraat te laten verdwijnen (en via de Waalkade te laten lopen).

De SP-fractie is het met het college eens dat hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) van groot belang is voor de bereikbaarheid van de stad en bijdraagt aan het terugdringen van het autogebruik. Daarom staat de SP volledig achter de plannen van het college om een HOV-lijn door de binnenstad te laten rijden. Mocht echter blijken dat een tramverbinding door de Burchtstraat niet haalbaar is, dan is het schrappen van de bus door de Burchtstraat zo’n beetje het slechtste wat je kan doen. Het openbaar vervoer zou daarmee op achterstand worden gezet, in plaats van vooruit geholpen. Voor de SP-fractie is deze stellingname van dit college onbegrijpelijk.

Matthias van HunnikSP Raadslid Matthias van Hunnik: "Onderzoek uit het verleden geeft aan dat het schrappen van de bus in de Burchtstraat leidt tot verlies van een groot aantal reizigers (16%). Bovendien is in het collegeakkoord van 2002 door de huidige coalitiepartijen al afgesproken dat de bus voortaan 7 dagen per week door de Burchtstraat zou moeten gaan rijden, in plaats van de huidige vijf dagen. Tot nu toe is er geen enkel nieuw inhoudelijk argument aangedragen om van dit beleid af te stappen."

De SP wil graag van het college horen waarop de keuze is gebaseerd voor een buslijn over de Waalkade als tramverbinding niet haalbaar blijkt. Van Hunnik: "Wij zouden graag zien dat het college volmondig kiest voor de meest optimale OV-verbinding door de Burchtstraat, ook als een tram niet haalbaar blijkt."

De schriftelijke vragen over dit onderwerp

U bent hier