h

Verkeersstructuur Waalsprong: helft van bewonersalternatief is binnen

12 mei 2007

Verkeersstructuur Waalsprong: helft van bewonersalternatief is binnen

Na een lange periode van voorbereiding is door de gemeenteraad een besluit genomen over de verkeersstructuur in de Waalsprong. De keuze ging over twee oplossingen: de collegevariant en het bewonersalternatief. Aan de Oosterhoutse kant van de A325 is gekozen voor het bewonersalternatief (aanleg westelijke parallelroute vanaf de Ovatonde naar de stadsbrug). Aan de Lentse kant is voorlopig de voorkeur uitgesproken voor de collegevariant (parallelroute vanaf Bemmel door de Zandsestraat in Lent via de nieuw aan te leggen Parmasingel naar de Waalbrug). Wel is afgesproken dat in bestemmingsplannen de ontwikkeling van de Dorpensingel Oost bij Lent niet onmogelijk wordt gemaakt. SP-raadslid Matthias van Hunnik is niet ontevreden met dit resultaat: “De Dorpensingel-Oost stond pas voor 2016 in de plannen. Er is nog tijd genoeg om de verkeersstructuur aan te passen aan de wensen van de bewoners in Lent. De helft van het bewonersalternatief is nu binnen.”

In 2006 is besloten om naast de verkeersplannen van het college ook de alternatieven van de bewoners in een verplichte milieu effect rapportage (MER) mee te nemen. Om regionaal verkeer in Lent buiten de woonwijk te houden, pleiten de bewoners in Lent voor aanleg van de Dorpensingel-Oost die vanuit Bemmel aansluit op de A325 bij de Ovatonde. Uitkomst van de MER: de plannen ontlopen elkaar niet zoveel. Het bewonersalternatief scoort beter op doorstroming verkeer, openbaar vervoer, oversteekbaarheid van de A325 door fietsers en financiële zekerheid. Het collegealternatief scoort beter op landschappelijke inpassing.

Matthias van HunnikVan Hunnik: “Inhoudelijk staat de SP volledig achter de bewonersvariant. Door aanleg van de westelijke parallelroute in Oosterhout is de doorstroming beter gegarandeerd. Met de aanleg van de Dorpensingel-Oost wordt regionaal verkeer uit Lent gehouden. Toch kiezen we voor de Lentse kant vooralsnog voor de collegevariant, omdat we in de coalitie met PvdA en GroenLinks hierover afspraken hebben gemaakt. Alleen als de bewonersvariant in de MER met kop en schouders boven de collegevariant uitsteekt, zouden we kunnen besluiten tot aanleg van de Dorpensingel-Oost en anders niet. Dit vanwege de aantasting van het landschap die de weg met zich meebrengt.”

Bewoners in Lent zijn teleurgesteld in de opstelling van de PvdA en de SP omdat beide partijen inhoudelijk achter de bewonersvariant staan, maar dit niet tot uiting komt in hun stemgedrag. Van Hunnik: “In coalitieonderhandelingen is het geven en nemen. De Dorpensingel-Oost hebben we moeten weggeven. Dat hebben we gedaan omdat het voor de komende vier jaar concreet voor Lent niets uitmaakt welke verkeersstructuur je kiest. Er is op papier een verkeersstructuur nodig die meer dan twintig jaar vooruit kan, omdat je anders geen bestemmingsplannen kunt maken. De bestemmingsplannen kunnen nu gewoon door en daarmee de bouw van woningen. Bovendien wordt de aanleg van de Dorpensingel-Oost in 2016, of zoveel eerder als nodig is, niet onmogelijk gemaakt. Er komen dus geen bestemmingsplannen die de uitvoering van het bewonersalternatief traineren.”

Volgens Van Hunnik hoeft de Lentse bevolking niet te vrezen voor de toekomst: “De bewoners hebben bewezen dat hun alternatief de toets der kritiek ruimschoots kan doorstaan. Daardoor kan de gemeenteraad op elk moment alsnog volledig voor het bewonersalternatief kiezen. Nu is dit nog allemaal papier. Dat wordt anders zodra de aanleg van de Dorpensingel echt noodzakelijk wordt om verkeersproblemen in Lent op te lossen. De Lentse bevolking kan dan volledig op onze steun rekenen. Ook als de Dorpensingel er eerder moet komen dan 2016.”

Alternatief verkeersplan bewoners Waalsprong wordt bestudeerd
Reageer via het weblogbericht: Pamflet Verkeersstructruur Waalsprong.
Lees ook het pamflet (Let op! PDF) dat onder de Waalsprongbewoners is verspreid

U bent hier