h

Stedenband is geen huwelijk

30 juni 2006

Stedenband is geen huwelijk

De SP heeft ingestemd met een nieuwe stedenband met de Turkse stad Gaziantep. Daarnaast deed de partij enkele aanvullende voorstellen.

Senay AkdemirSP-raadslid Senay Akdemir: “Met de stedenband worden ook projecten gestart. Deze projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De meerderheid van de raad was het met de SP eens om de stedenband 10 jaar te laten duren. Het aangaan van een stedenbandrelatie voor onbepaalde tijd leidt bij het verbreken daarvan altijd tot scheve gezichten. Een stedenband is immers geen huwelijk dat je voor de eeuwigheid aangaat. Met de stedenband met Gaziantep speelt ook de discussie of en zo ja met welke steden we een stedenband aan moeten gaan. De SP is van mening dat ook een partnerstad in Marokko moet worden gezocht. Er wordt nu een onderzoek gestart of dit haalbaar is.”

Lees de actuele motie: Stedenband met Marokko
Lees het amendement: Stedenband is geen huwelijk

U bent hier