h

Bewoners verdeeld over mogelijke sloop Nachtegaalplein

8 juli 2005

Bewoners verdeeld over mogelijke sloop Nachtegaalplein

Naar aanleiding van de sloopplannen van woningbouwvereniging Portaal deed de SP (Socialistische Partij) in juni onderzoek. Huis-aan-huis namen vrijwilligers van de SP een enquête af bij bewoners waarvan het huis op de nominatie staat gesloopt te worden. De 155 te slopen panden staan aan het Nachtegaalplein, de Merelstraat, Kanariestraat, Lijsterstraat, Koninginnelaan, Pastoor Zegerstraat, Leeuwerikstraat, Mezenstraat en de Putterstraat. In totaal hebben 103 huishoudens van de 147 bewoonde panden meegedaan aan de enquête. Dit is 70 procent van het totaal.

De SP heeft op dinsdag 12 juli om 20.00 uur een bijeenkomst georganiseerd in wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oude Heselaan 386) om de uitslag aan de bewoners te presenteren. Namens de SP zullen fractievoorzitter Hans van Hooft jr. en raadslid Jos van Rens aanwezig zijn. Namens woningbouwvereniging Portaal zal Dhr. V. Cantrijn deze bijeenkomst bijwonen. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur en zal duren tot 22.00 uur.

 • Bent u tevreden over uw woning?
 • Van de ondervraagden is 63,1% tevreden over de woning, 36,9% is dat niet.

 • Waarom bent u ontevreden over uw woning?
 • De top 3 ziet er als volgt uit: verouderd met 34,2%, vocht/schimmel met 28,9%, tocht 26,3%.

 • Bent u tevreden over de staat van onderhoud van uw woning?
 • 53,4% is niet tevreden over het onderhoud van de woning, 43,7% is dat wel.

 • Zou het wenselijk/noodzakelijk zijn om op korte termijn groot onderhoud aan uw woning uit te voeren?
 • 46,6% vindt het wenselijk dat er op korte termijn groot onderhoud aan de woning wordt uitgevoerd, 35% vindt dit niet wenselijk/noodzakelijk, 5,8% vindt renovatie noodzakelijk.

 • Bent u het eens met de voorgenomen sloopplannen van Portaal?
 • 46,6% (48 x genoemd) is voor de voorgenomen sloopplannen van woningbouwvereniging Portaal, 42,7% (44 x genoemd) is het niet eens met de voorgenomen sloopplannen.

 • Waarom bent u voor sloop?
 • De meest genoemde redenen waarom men voor sloop is, is vanwege de slechte staat van de woningen (25%) en de te kleine woningen (18,8%).

 • Waarom bent u tegen sloop?
 • De meest genoemde redenen waarom men tegen sloop is, is omdat er straks geen betaalbare woniningen meer zijn (25%) en vanwege de historische waarde/karakteristieke huizen (20,5%).

 • Als uw huis gesloopt gaat worden zou u dan na sloop, bij nieuwbouw weer terug willen keren naar uw buurt?
 • 61,2% wil indien er gesloopt gaat worden weer terug keren naar de buurt, 13% wil dat niet, 23,3% twijfelt of weet het nog niet.

  Lees het rapport dat de SP schreef naar aanleiding van de sloopplannen (PDF, Acrobat Reader benodigd)..

  U bent hier