h

SP: Nieuwe spelregels betaald parkeren ondemocratisch

23 april 2024

SP: Nieuwe spelregels betaald parkeren ondemocratisch

Foto: SP / SP

De nieuwe spelregels voor het invoeren van betaald parkeren zijn volgens de SP niet democratisch. In de plannen van het college van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 kan er al betaald parkeren worden ingevoerd als 10 % van de buurt het wil. “Dan legt een kleine minderheid de wil op aan de rest van de buurt, wat leidt tot verdeeldheid”, reageert gemeenteraadslid Biljana Marković. De SP wil dat betaald parkeren wordt ingevoerd op basis van een meerderheidsstemming, zoals momenteel het geval is.

Onder het huidige systeem moet de meerderheid van de buurt akkoord gaan met de invoering van betaald parkeren. In de nieuwe plannen wordt er, wanneer 10 % van de bewoners parkeeroverlast ervaart, een onderzoek gedaan waarna de gemeente bepaalt of er betaald parkeren wordt ingevoerd. De SP vindt dat een slechte ontwikkeling. Marković: “Een meerderheidspeiling is democratischer, dan weet je immers of er draagvlak is onder de buurtbewoners. Natuurlijk kunnen we dit wel beter organiseren. Een meerderheid wordt momenteel vaak niet gehaald omdat de begrenzing van het peilgebied niet altijd logisch is, en omdat niet-stemmers als tegenstemmers worden meegeteld. Tot 2021 werden niet-stemmers niet meegeteld. Als we dat systeem herinvoeren, en mogelijk maken dat peilingen ook in kleinere gebieden plaatsvinden, is het makkelijker om betaald parkeren in te voeren zonder dat een kleine minderheid de wil oplegt aan de rest van de buurt.

Reactie toevoegen

U bent hier