h

SP: Trek lessen uit APN-affaire

12 januari 2022

SP: Trek lessen uit APN-affaire

De SP roept op om lessen te trekken uit de APN-affaire. Vandaag lanceert de partij drie voorstellen rondom vervuilende bedrijven. Belangrijkste rode lijn: bewoners moeten eenvoudiger toegang krijgen tot milieu-informatie.

Fractievolger Stijn van Uffelen legt uit: “Zonder de inzet van Vereniging Dorpsbelang Hees was de APN-affaire misschien nooit aan het licht gekomen. Dat soort betrokkenheid moeten we koesteren. Bewoners kunnen nu maar moeizaam aan informatie komen. Daarom willen wij toe naar actieve openbaarmaking.”

De SP stelt voor om over te stappen op een systeem van actieve openbaarmaking. Milieu-informatie wordt daarbij proactief online gepubliceerd, zodat bewoners er niet meer om hoeven te vragen. Wat de SP betreft worden alle schoorstenen van bedrijven straks op een kaart zichtbaar gemaakt, waarbij metingen met één klik terug te vinden zijn.

Momenteel moeten bewoners zelf naar informatie vissen met zogenaamde Wob-verzoeken. Dat is een ingewikkelde juridische procedure. Bewoners moeten hier soms voor naar de rechtbank, en als ze al informatie krijgen, gaat daar in ieder geval veel tijd overheen.Het belangrijkste struikelblok bij openbaarmaking zijn persoonsgegevens die uit meetrapporten en vergunningsaanvragen moeten worden weggelakt. Bij actieve openbaarmaking wordt bedrijven gevraagd om documenten zonder persoonsgegevens aan te leveren. Op die manier kunnen alle documenten direct online worden gepubliceerd. Van Uffelen: “Wat ons betreft wordt actieve openbaarmaking de norm. Wij willen dat alle milieu-informatie standaard online beschikbaar wordt gemaakt.”

Naast de voorstellen over openbare milieu-informatie, dient de SP ook een voortel in over leges. Dit zijn de tarieven voor het aanvragen van een vergunning. Momenteel betalen vervuilende bedrijven geen geld voor een milieuvergunning en draaien Nijmegenaren voor de kosten op. De SP wil dat de vervuiler betaalt en stelt voor om een kostendekkende bijdrage te vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier