h

SP presenteert verkiezingsprogramma: Nijmegen voor iedereen

4 januari 2022

SP presenteert verkiezingsprogramma: Nijmegen voor iedereen

Foto: Peter de Vos

De Nijmeegse SP presenteert haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Volgens SP-lijsttrekker Hans van Hooft kiest de SP met dit programma “radicaal vóór Nijmegen, vóór een stad voor iedereen”. Van Hooft: “We kiezen vóór grote plannen, haalbaar en betaalbaar, die een einde maken aan ieder voor zich. We kiezen radicaal vóór samenwerken in plaats van meer marktwerking en concurrentie, vóór eerlijk delen in plaats van verdeel en heers.“

Het SP-programma is authentiek links en gaat regelrecht in tegen decennia aan neoliberale rechtse politiek. Van Hooft: “Op gemeentelijke bouwgrond sluiten we voortaan projectontwikkelaars uit en bouwen we zelf betaalbare huur- en koopwoningen. We gaan 10.000 woningen bouwen waarvan de helft sociale huur en daarnaast nog eens 2000 studentenwoningen. Speculanten en beleggers snijden we de pas af met een zelfbewoningsplicht. Het groen in de wijken blijft groen en er komt geen woningbouw op Veur-Lent. Het stadseiland is en blijft een groene oase voor de hele stad.”

In het programma van de SP kan iedereen in Nijmegen vrij reizen met de bus voor 1 euro per week. Van Hooft: “Daarmee zijn we de eerste stad in Nederland waar de bus een volwaardig alternatief wordt voor de auto. Iedereen heeft recht op goede mobiliteit en zo pakken we verkeersdrukte, luchtvervuiling en parkeerdruk echt aan. Waar andere partijen autobezitters alleen maar op kosten jagen met invoering van betaald parkeren, biedt de SP automobilisten een volwaardig en spotgoedkoop alternatief buiten de spits.”  

De SP is en blijft de partij voor groene, schone en veilige wijken met meer en betere wijkvoorzieningen. De partij investeert in wijkgroen en wijkvoorzieningen als speeltuinen en bibliotheken. Van Hooft: “Ieder stadsdeel heeft recht op een bibliotheek en iedereen moet een wijkaccommodatie op loopafstand kunen bereiken. Bovendien zorgen we voor meer toezicht in de wijk. We gaan het recht op werk garanderen met 500 stadsbanen, waaronder 100 wijktoezichthouders en buurtconciërges, maar ook met extra wijkvegers om alle wijken schoon te houden. We bouwen een nieuw zwemparadijs op de Winkelsteeg, en zwembad Dukenburg blijft behouden.”

De luchtvervuiling in Nijmegen-West wordt wat de SP betreft echt aangepakt. Van Hooft: “Iedereen heeft recht op schone lucht. De bedrijven in Nijmegen-West moeten schoon produceren en met de nieuwste technieken werken. Smerige bedrijven als de asfaltcentrale gaan we sluiten, omdat hun productieproces verouderd en vervuilend is en niet meer van deze tijd. Op alle geschikte daken leggen we zonnepanelen en we gaan bij bestaande woningen alleen van het gas af als het alternatief goedkoper is en bewoners er volmonding mee instemmen.”

Geen kind mag opgroeien in armoede. Van Hooft: “Armoede pak je echt aan door te zorgen voor werk en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen.  We zetten daarom vol in op verhoging van het minimumloon naar minimaal 14 euro per uur.  We zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport, cultuur en schooluitjes. En met een goedkope collectieve aanvullende ziektekostenverzekering houden we de zorg betaalbaar voor iedereen.”

Dankzij de SP is Nijmegen de enige stad in Nederland die geen afvalstoffenheffing heft, en dat blijft zo. Opmerkelijk punt uit het programma van de SP is verlaging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB) met 50 procent. De belastingverlaging wordt bekostigd door de OZB voor eigenaren van bedrijfspanden te verhogen: dat zijn in 80 procent van de gevallen vastgoedverhuurders. Van Hooft: “De laatste 30 jaar zijn werkenden er nauwelijks op vooruit gegaan. Ouderen, huurders en jongeren hebben alleen maar ingeleverd. Nu de gasprijzen de pan uit rijzen, is dat opnieuw een aanslag op de portemonnee van mensen. Met deze OZB-verlaging compenseren we iedereen met een eigen woning, en van woningcorporaties eisen we dat ze hun huren verlagen.“

Reactie toevoegen

U bent hier