h

SP-wethouder Velthuis: We gaan meer en beter werken in de wijken

18 november 2021

SP-wethouder Velthuis: We gaan meer en beter werken in de wijken

De nieuwe wijkaanpak van het college van B en W heeft bij veel wijkraden en betrokken wijkbewoners vragen opgeroepen. Wijkbewoners maakten zich zorgen dat er minder aandacht komt voor de wijken. Zeer onterecht, zegt SP-wethouder Velthuis: "Het meeste blijft hetzelfde, met duidelijke aanspreekpunten voor de wijk, en wijkregisseurs die er alles aan doen om voor alle redelijke wensen uit de wijk goede oplossingen te bieden. Op een aantal punten voeren we met name intern duidelijke verbeteringen door."

Voor de zomer besloot het college van B en W om de afdeling wijkmanagement op te heffen en intern op het stadhuis de wijkaanpak anders te organiseren. Bewoners vreesden dat ze hun aanspreekpunt in de wijken zouden verliezen en wijkambtenaren zich zouden terugtrekken op het stadhuis. Velthuis: "Dat is absoluut niet aan de orde, in tegendeel. Helaas hebben we verzuimd om voor de zomer rond de interne reorganisatie duidelijk te communiceren dat we in de wijken vrijwel alles hetzelfde blijven doen: de aanspreekpunten blijven en we gaan meer en beter werk voor de wijken leveren door een aantal interne verbeteringen. In de zomer deden bij verschillende wijkraden en op social media de wildste verhalen de ronde. Dat hadden we kunnen voorkomen door duidelijk naar bewoners te communiceren wat hetzelfde blijft en wat we gaan verbeteren."

Wat verandert er dan allemaal in de wijken?

Velthuis: "Niet veel, maar op een paar punten voeren we wel duidelijke verbeteringen door. Tot voor kort had elke wijk twee aanspreekpunten, de wijkmanager voor sociaal en leefbaarheid en de wijkregisseur voor de openbare ruimte. Daar komt nu een derde aanspreekpunt bij: de wijkregisseur veiligheid, omdat veel vragen in de wijk direct raken aan veiligheid,  serieuze overlast en criminaliteit. Verder hebben we de positie van de wijkmanager intern aanzienlijk versterkt. Waar deze eerst als vooruitgeschoven post in de wijk op het stadhuis steeds bij andere afdelingen moest onderhandelen, heeft de wijkregisseur sociaal nu een duidelijk mandaat om direct besluiten voor de wijk te nemen. Dat betekent dat de wijkregisseur niet eerst zaken naar het stadhuis hoeft mee te nemen om te kijken wat ie voor elkaar kan boksen, maar dat ie direct in samenspraak met bewoners beslissingen kan nemen en spijkers met koppen kan slaan. Datzelfde gold al voor de wijkregisseur openbare ruimte, en dat geldt ook voor de wijkregisseur veiligheid."

Er wordt gesproken over gebiedstafels. Wat betekent dat?

Velthuis: "De wijkregisseurs staan altijd samen klaar om wijkraden en bewoners van dienst te zijn. De wijkregisseurs steken voor elk verzoek van de wijk de koppen bij elkaar zodat direct duidelijk is wie wat gaat doen. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat de wijkmanager en de wijkregisseur openbare ruimte allebei met hetzelfde probleem bezig waren zonder dat ze het van elkaar wisten. Dat moet nu tot het verleden horen."

Waarom is er niet eerst met de wijkraden en bewoners gesproken over een andere wijkaanpak?

Velthuis: "De wijkaanpak voor de wijken verandert nauwelijks, maar wordt door de interne reorganisatie op een aantal punten wel duidelijk versterkt. Intern op het stadhuis is de afdeling wijkmanagement op de schop gegaan. Zo'n serieuze reorganisatie vergt tijd, geduld en zorgvuldigheid. Het was vooral een interne personele aangelegenheid. Elke grote verandering roept ook weerstand op, maar uiteindelijk is vrijwel iedereen het erover eens dat we hiermee intern op het stadhuis de wijkaanpak aanzienlijk versterken. Dat komt de leefbaarheid in de wijken ten goede en wijkraden en bewoners gaan hier de vruchten van plukken. Een paar eerdere experimenten met de nieuwe aanpak met mandaat voor de wijkregisseurs maakte direct duidelijk dat we nu sneller spijkers met koppen kunnen slaan. Bewoners waren daar zeer positief over."

Hoe nu verder?

Velthuis: "In de wijken komen veel oude gezichten terug, maar gaan ook veel nieuwe wijkregisseurs kennis maken met wijkraden en wijkbewoners. In het begin is dat van beide kanten even wennen en dat zie je nu ook. Het schuurt hier en daar nog even, maar dat komt uiteindelijk helemaal goed. Alle wijkregisseurs werken met hart en ziel voor de wijk. Over een half jaar zal duidelijk zijn dat we een stuk slagvaardiger voor de wijken kunnen werken. Over een paar maanden verwacht ik bij de eerste evaluatie positieve resultaten te kunnen presenteren, maar ook leerpunten wat we beter kunnen doen: communicatie is er in elk geval één van."

Reactie toevoegen

U bent hier