h

Wipkippen worden ingeruild voor wilgenhutjes

3 februari 2021

Wipkippen worden ingeruild voor wilgenhutjes

Dankzij de SP zijn er afgelopen decennia veel speeltuinen bijgekomen in de wijken. Veel van deze speeltuinen bestaan uit speeltoestellen van hout en metaal, met daaronder rubberen tegels. Om te weten wat bewoners willen met deze speeltuinen heeft wethouder Bert Velthuis (SP) een onderzoek uit laten voeren: “We hebben 1353 bewoners gevraagd naar hoe zij de gemeenschappelijke plekken in de wijk ingericht zouden willen zien. En die wensen gaan we grotendeels overnemen.”

Het onderzoek laat zien dat er behoefte is aan groenere speeltuinen dicht bij huis. “De komende jaren gaan we aan de gang met de veranderende behoeften van Nijmegenaren. Er gaan kleine, groene plekken komen verdeeld over de wijk waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De tegels en metalen speeltoestellen gaan er uit, gras en wilgenhutjes en natuurlijke speeltoestellen gaan daarvoor terug komen. De speeltuinen moeten groen en open worden. In wijken met veel kinderen moet er binnen vijf tot tien minuten lopen of fietsen een mooie speelplek komen waar kinderen én hun ouders elkaar kunnen ontmoeten.” vertelt de wethouder.

Velthuis: “Er zijn ook wijken waar de behoefte aan een speeltuin verdwenen is, omdat er geen kleine kinderen meer wonen. In die wijken willen we met bewoners in gesprek om te kijken waar wel behoefte aan is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan jeu de boules banen, moestuintjes of kleine parkjes. Waar het mij om gaat, is dat bewoners plekken in hun buurt hebben waar ze elkaar met plezier kunnen ontmoeten.”

Reactie toevoegen

U bent hier