h

SP-wethouder biedt bijstandsgerechtigden helpende hand

20 januari 2021

SP-wethouder biedt bijstandsgerechtigden helpende hand

Elke vier jaar legt de gemeente vast hoe het geld voor de bijstand zo goed mogelijk besteed moet worden en misbruik voorkomen wordt. Waar enkele jaren geleden nog de nadruk lag op handhaven, kiest het huidige college voor een focus op naleving. Ook wordt vastgelegd wat de maximale steun is die mensen mogen ontvangen als ze in de bijstand zitten. SP-raadslid Maarten Sweep: “Dit is waarom wij als SP mee willen regeren. Onze wethouder denkt mee met mensen die vanwege allerlei omstandigheden in een uitkering terecht komen. De nadruk ligt op vertrouwen, op het helpen van mensen. Samen kunnen we er vervolgens voor zorgen dat mensen niet onnodig in de problemen komen, waardoor ze ook niet vast blijven zitten in de armoede.”

De gemeente moet de bijstandswet uitvoeren, maar zoekt daarbij wel de meest sociale manier. Zo wordt er persoonlijk contact onderhouden met mensen die bijstand ontvangen en moet de communicatie hierover voor iedereen te begrijpen zijn. Want zeker bij veranderende situaties, zoals een scheiding of als kinderen het huis uit gaan, heeft dat grote gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Daarnaast wordt maatwerk belangrijk en worden bijstandsgerechtigden actiever gewezen op regelingen waar ze gebruik van kunnen maken.

Wethouder Petra Molenaar (SP): “We willen ervoor zorgen dat de bijstand zo goed mogelijk bij de mensen die het nodig hebben terecht komt. Dat betekent dat we gaan proberen ervoor te zorgen dat mensen niet per ongeluk fouten maken in hun aanvraag voor een bijstandsuitkering, zodat ze ook niet in een situatie komen waarin ze moeten terugbetalen. We zien in de praktijk dat mensen die de bijstandsregels niet naleven dat lang niet altijd bewust doen, maar simpelweg niet weten dat ze de regels overtreden. En mocht het per ongeluk toch een keer fout gaan en mensen onterecht teveel geld ontvangen, dan kijkt de gemeente met maatwerk waar iemand het beste bij geholpen is. Bij moedwillige fraude blijven we uiteraard handhaven.”

Naast hulp bij de aanvraag, wordt elke bijstandsgerechtigde in Nijmegen vrijgesteld van de eerste 1200 euro aan giften. Molenaar: “Dat mag een bijstandsgerechtigde dus zonder consequenties voor de uitkering ontvangen. We geven duidelijkheid, op die manier kan worden voorkomen dat mensen in de knel komen door een paar tassen boodschappen of wat extra financiële steun van hun ouders.”

Reactie toevoegen

U bent hier