h

SP wijst parkeerplannen college af: Bewoners blijven baas in eigen buurt

14 oktober 2020

SP wijst parkeerplannen college af: Bewoners blijven baas in eigen buurt

Foto: Marloes Piepers / SP Nijmegen

Na felle protesten en een grote posteractie tegen de invoering van betaald parkeren in Nijmegen-West, Oost en Noord, komt wethouder Tiemens nu voor een klein deel terug op haar plannen. Bewoners hebben daarmee enige winst geboekt, maar tweederde deel van Nijmegen-West zal nog steeds betaald parkeren voor de deur krijgen. De SP roept wijkbewoners op om door te gaan met het verzet tegen de plannen en mee te doen aan een online buurtbijeenkomst op 22 oktober. In de gemeenteraad zal de SP-fractie het voortouw nemen om de democratische zeggenschap van buurtbewoners te handhaven.

Bewoners zijn de afgelopen maanden massaal in opstand komen tegen de parkeerplannen. Overal in de wijk hangen posters achter de ramen met de leus: ‘Betaald parkeren? Wij blijven baas in eigen buurt!’. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft nam het initiatief tot de posteractie: “Waar bewoners nu nog baas in eigen buurt zijn, en een meerderheid beslist over wel of niet invoeren van betaald parkeren, zet ook het nieuwe voorstel daar een dikke streep door. Als de gemeenteraad dit parkeerplan goedkeurt, is het afgelopen met de democratische zeggenschap van wijkbewoners.” Als het aan de wethouder ligt, gaat het grootste deel van Nijmegen-West sowieso betalen voor het parkeren, net als in Noord in nieuw te bebouwen gebied. Verder is het voorstel om in de rest van de stad betaald parkeren in te voeren als 1 op de 10 buurtbewoners daarom vraagt en er gemiddeld meer dan 4 van de 5 parkeerplaatsen bezet zijn.

Komende maand bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen en neemt daarna een besluit over het voorstel van het college. De SP gaat de komende weken samen met de bewoners verdere plannen maken om aan de gemeenteraad duidelijk te maken dat bewoners baas in eigen buurt wensen te blijven. Bewoners die willen deelnemen aan de online buurtbijeenkomst op 22 oktober kunnen zich aanmelden via: https://nijmegen.sp.nl/baasineigenbuurt

Reactie toevoegen

U bent hier