h

Betaald parkeren - baas in eigen buurt

Foto: SP / SP

Na felle protesten tegen de invoering van betaald parkeren in Nijmegen-West, Oost en Noord, komt wethouder Tiemens nu voor een klein deel terug op haar plannen. Bewoners hebben daarmee enige winst geboekt, maar de plannen blijven grotendeels overeind.

Als het aan de wethouder ligt, gaat het grootste deel van Nijmegen-West (ongeveer tweederde deel) sowieso betalen voor het parkeren, net als in Noord in nieuw te bebouwen gebied. Verder is het voorstel om in de rest van de stad betaald parkeren in te voeren als 1 op de 10 buurtbewoners daarom vraagt en er gemiddeld meer dan 4 van de 5 parkeerplaatsen bezet zijn. Waar bewoners nu nog baas in eigen buurt zijn, en een meerderheid beslist over wel of niet invoeren van betaald parkeren, zet dit voorstel daar een dikke streep door. Als de gemeenteraad dit parkeerplan goedkeurt, is het afgelopen met de democratische zeggenschap van wijkbewoners.

De belangrijkste reden om betaald parkeren in West in te voeren is de bouw van 2000 nieuwe woningen rond het spoor met te weinig parkeerplaatsen zodat er onvermijdelijk parkeeroverlast ontstaat. Dat is erg onverstandig. Beter is om bij nieuwbouw te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, zodat de omgeving daar geen overlast van heeft.

Komende maand bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen en neemt daarna een besluit over het voorstel van het college. Daarom is het nu zaak om de gemeenteraad duidelijk te maken dat bewoners baas in eigen buurt wensen te blijven. De SP zal daarvoor in de gemeenteraad het voortouw nemen, maar succes is daarmee zeker niet gegarandeerd.

Bewoners zijn massaal in opstand komen tegen de parkeerplannen. Overal in de wijk hangen posters achter de ramen met de leus: Betaald parkeren? Wij blijven baas in eigen buurt! Nu is het zaak om de gemeenteraad duidelijk te maken dat deze plannen zeer onwenselijk zijn.

Wij willen je graag uitnodigen voor een online-bijeenkomst met medebewoners op 22 oktober om 20 uur om te bespreken hoe we deze plannen samen gaan stoppen. Geef je e-mailadres aan ons door, en je ontvangt een link voor de bijeenkomst. Roep je buren op om ook hun e-mailadres door te geven zodat ook zij kunnen meedenken, meepraten en meehelpen om de Nijmeegse gemeenteraad op goede gedachten te brengen.

 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier