h

Betaald parkeren - baas in eigen buurt

Foto: SP / SP

Voor de zomer kondigde wethouder Tiemens de invoering aan van betaald parkerenin uw wijk. Inmiddels hangen er vele honderden posters achter de ramen waarmee bewoners duidelijk maken dat zij baas in eigen buurt wensen te blijven. Niet de wethouder bepaalt of er ergens betaald parkeren komt, dat bepalen de bewoners nu zelf. En dat moet vooral zo blijven.

Meer dan 500 mensen hebben gereageerd op de parkeerplannen van de wethouder. Het overgrote deel ziet niks in het van bovenaf opleggen van betaald parkeren. Helaas blijft de wethouder volhouden dat er betaald parkeren moet komen. In een brief van 9 juli schrijft ze aan bewoners dat ze met hen verder in gesprek wil over onder andere:

  1. wanneer het betaald parkeren wordt ingevoerd en wat de tijden zijn;
  2. wat de tarieven zijn en voor wie;
  3. hoe we parkeeroverlast voorkomen in onze groeiende stad.

Reden voor de wethouder om betaald parkeren in te voeren is de bouw van nieuwe woningen met te weinig parkeerplaatsen, zodat er onvermijdelijk parkeeroverlast ontstaat. Dat is erg onverstandig. Beter is het om bij nieuwbouw te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid,
zodat de omgeving daar geen overlast van heeft.

Het is terecht dat bewoners massaal in opstand komen tegen deze parkeerplannen! De komende tijd bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen van de wethouder. Daarbij is zeker niet gegarandeerd dat bewoners baas in eigen buurt blijven. De kans is groot dat de democratische zeggenschap van wijkbewoners alsnog van tafel gaat. Dan beslist de meerderheid in de wijk niet langer of er wel of geen betaald parkeren komt. Een heel slechte zaak. Laat daarom nu je stem horen!

Heb je nog geen poster achter het raam hangen? Hang deze poster dan op, zodat iedereen kan zien dat de buurt deze plannen massaal afwijst. De SP zal in de gemeenteraad het initiatief nemen zodat bewoners baas in eigen buurt blijven.

Wij willen je graag uitnodigen voor een grote bijeenkomst met medebewoners om te bespreken hoe we we deze plannen samen gaan stoppen. Daarvoor hebben we je e mailadres nodig, omdat in coronatijd een bewonersbijeenkomst in een wijkcentrum niet goed mogelijk is.

Wil je op de hoogte blijven van het vervolg, meedenken en meepraten, een nog grotere raamposter bestellen of actief meehelpen? Vul dan het onderstaande formulier in of mail naar: nijmegen@sp.nl.

 
1 Start 2 Complete
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier