h

Voorstel SP aangenomen: wijkaccommodatie op maximaal 15 minuten lopen!

23 september 2020

Voorstel SP aangenomen: wijkaccommodatie op maximaal 15 minuten lopen!

Foto: Yurre Wieken / SP Nijmegen

De gemeente moet ervoor zorgen dat iedere inwoner van Nijmegen op maximaal een kwartier lopen een wijkaccommodatie heeft. En bewonersinitiatieven moeten altijd voorrang krijgen op andere activiteiten in buurthuizen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde dit voorstel van de SP bij de bespreking van het beleid over inwonersinitiatieven.

De Nijmeegse gemeenteraad besprak 23 september het nieuwe beleidskader voor het stimuleren, faciliteren en accommoderen van inwonersinitiatieven. De SP vindt het belangrijk dat buurtbewoners zich prettig en veilig voelen in hun eigen wijk. Daarvoor zijn voldoende voorzieningen van belang: een supermarkt, een speeltuin voor de kinderen, maar ook een wijkcentrum of een andere accommodatie voor allerlei buurtactiviteiten en samenkomsten. Uitgangspunt voor de SP is daarbij dat iedere inwoner een wijkaccommodatie heeft op maximaal 15 minuten lopen. De fractie diendehiertoe een voorstel in, dat door de meerderheid van de raad gesteund werd.

SP-raadslid Biljana Marković over het voorstel: “We vinden het goed dat de focus van de gemeente meer gaat liggen op het ondersteunen van de activiteiten maar de SP maakt zich er hard voor dat er ook voldoende wijkvoorzieningen in alle wijken blijven. De wijkaccommodatie is als ontmoetingsplek een belangrijke plek voor de wijkbewoners. Sluiting van een of meerdere buurthuizen is alléén acceptabel als er voor de buurt of wijk elders alternatieve ruimte beschikbaar is voor buurtinitiatieven en buurtactiviteiten. Als het aan ons ligt, gaat de gemeente er voor zorgen dat meer mensen gebruik maken van buurtcentra. Liever beter gebruiken dan sluiten!”

Reactie toevoegen

U bent hier