h

Nijmegen krijgt nog beter armoedebeleid

24 september 2020

Nijmegen krijgt nog beter armoedebeleid

Foto: Photograaff / Creative Commons

Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad de nieuwe armoede agenda 2020-2024 aan. Hiermee zet de gemeente Nijmegen flinke stappen in het nog beter maken van het armoedebeleid voor de komende jaren.

Nijmegen kent een ruimhartig armoedebeleid. Eerder berekende het Nibud al dat alle Nijmegenaren in principe genoeg inkomen zouden moeten hebben om fatsoenlijk van te kunnen leven. Maarten Sweep, woordvoerder SP: “Mede op initiatief van de SP zijn er bijvoorbeeld laptops voor brugklassers geregeld, kunnen ouderen en mensen met een minimuminkomen (bijna) gratis gebruik maken van de bus en is er een fatsoenlijke collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Daarnaast kennen we de Meedoen-regeling, waardoor ook mensen die minder te besteden hebben, toch gewoon mee kunnen doen, bijvoorbeeld bij een sportclub of door een avondje uit te gaan. We zijn er trots op dat we zoveel goede regelingen hebben in onze sociale stad”.

Echter, het blijkt dat niet iedereen die recht heeft op deze regelingen er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Soms komt dat door schaamte, soms door stress vanwege geldgebrek en soms ook door onwetendheid. Het college zet daarom nu sterk in op het vergroten van het bereik, onder andere door te kijken op welke plekken mensen nog meer gevonden kunnen worden en door betere communicatie. Daarnaast wordt de mogelijkheid om regelingen aan te vragen flink vereenvoudigd. Het is de bedoeling dat je je straks één keer aanmeldt en dan een handig overzicht krijgt van alle regelingen waar je recht op hebt.

Naast het vergroten van het bereik, komt er ook extra aandacht voor kinderarmoede en werkende armen. Sweep: “Vooral die laatste groep is vaak niet bekend met wat de gemeente voor je kan betekenen. Juist nu, in tijden van corona, zal deze groep groeien. Het is dus belangrijk dat we daar oog voor hebben. Uiteraard zal de SP de uitwerking van het beleid goed blijven volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier