h

Echte metingen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel

18 mei 2020

Echte metingen geluid en uitstoot Prins Mauritssingel

Foto: Marij Feddema / SP Nijmegen

De gemeente moetmetingen gaan doen bij de Prins Mauritssingel om een beter beeld te krijgen van de uitstoot en het geluidsniveau van de weg. Dat bepleit de SP, die de actievoerende buurtbewoners steunt in hun pleidooi voor maatregelen tegen de verkeersoverlast.

Sinds eind 2019 voeren bewoners van de Prins Mauritssingel actie tegen verkeersoverlast. Zij klagen over geluidshinder en roetaanslag op hun huizen. Zij pleiten voor maatregelen van de gemeente en de politie. Volgens de gemeente worden er echter geen normen overschreden, waardoor zij weinig ziet in veel extra maatregelen. Yurre Wieken, fractievolger van de SP, vindt dit te gemakkelijk. “Het klopt dat er op papier geen normen overschreden worden. De gemeente baseert zich op rekenmodellen die uitgaan van de gemiddelde uitstoot en het geluid van een 50-kilometerweg, wat de Prins Mauritssingel officieel is. In de praktijk wordt er, zo blijkt uit onderzoek, echter gemiddeld 60-65 kilometer per uur gereden. Wij denken dat er een groot gat zit tussen berekende geluidsoverlast en werkelijke overlast. Dat moet gevolgen hebben voor de maatregelen die worden genomen. Je kunt bewoners niet dagelijks opzadelen met veel hogere geluidsoverlast en uitstoot dan de normen die we daarvoor stellen, en je dan beroepen op rekenmodellen en doen of alles binnen de normen valt.” Een op de drie inwoners van Nijmegen Noord geeft aan last van geluidshinder te hebben.

Daarom wil de SP dat er alsnog metingen komen. Die zijn eerder ook beloofd aan de buurt, maar nog niet uitgevoerd. Wieken: “Wanneer we de feiten kennen, kunnen we passende maatregelen nemen. De buurt heeft er al talloze aangedragen, dus daar kan de gemeente dan meteen mee aan de slag. Bewoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid de algemeen vastgestelde geluids- en gezondheidsnormen serieus neemt. ”

Door de coronamaatregelen is het nu een stuk rustiger op de Mauritssingel.  Om een goed beeld te krijgen moeten de metingen dus plaatsvinden ná de crisis, wanneer de verkeerssituatie weer normaal is.

Reactie toevoegen

U bent hier