h

Betaald parkeren - baas in eigen buurt

24 mei 2020

Betaald parkeren - baas in eigen buurt

Foto: Biljana Markovic / SP Nijmegen

De SP is een grote posteractie gestart tegen de invoering van het betaald parkeren in grote delen van Nijmegen Oost, West en Lent. Bewoners in die wijken wordt opgeroepen een poster achter hun raam te hangen. De poster maakt duidelijk dat mensen baas in eigen buurt wensen te blijven als het gaat om het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

Enkele weken geleden heeft de gemeente aankondigd dat er in grote gebieden in Nijmegen betaald parkeren wordt ingevoerd. Uit eerdere enquêtes in verschillende buurten blijkt dat een grote meerderheid van de bewoners hier geen enkele behoefte aan heeft. Toch wil wethouder Tiemens nu betaald parkeren doordrukken in grote delen van Oost, West en Lent.

Foto: Biljana Markovic / SP Nijmegen

Bewonersorganisaties zijn totaal niet betrokken bij dit voorstel en compleet verrast. Inmiddels zijn er al meer dan 1600 handtekeningen verzameld tegen invoering van betaald parkeren. SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Terecht dat bewoners massaal in opstand komen. Nijmegen heeft nu een heel goed systeem om te bepalen of een buurt betaald parkeren krijgt. Als een meerderheid van een buurt betaald parkeren wil, dan komt het er, en anders niet. Bewoners zijn nu baas in eigen buurt en niet de wethouder. Dat moeten we vooral zo houden.”

In juni bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen van de wethouder.
Van Hooft: “Aan onze oproep om de actieposter achter het raam te hangen wordt massaal gehoor gegeven. Bewoners laten daarmee duidelijk hun stem horen! Iedereen kan zien dat de buurt de parkeerplannen afwijst. De SP zal in de gemeenteraad het initiatief nemen zodat bewoners baas in eigen buurt blijven.”

Grote posters zijn te bestellen via: https://nijmegen.sp.nl/baasineigenbuurt

Foto: Biljana Markovic / SP Nijmegen

Reactie toevoegen

U bent hier