h

Gemeenteraad steunt natuurspeeltuin Neerbosch-Oost

2 maart 2020

Gemeenteraad steunt natuurspeeltuin Neerbosch-Oost

Foto: SP

De fracties van SP, GroenLinks, D66, Stadspartij DNF, PvdA en PvdD zien mogelijkheden om bij de bouw van de nieuwe basisschool van St. Josephscholen meer ruimte te geven aan groen, verbinding en speelplezier en steunen daarmee het comité ‘Een natuurspeeltuin voor Neerbosch-Oost’. Het comité wil in plaats van asfalt en parkeerplaatsen een groene ontmoetingsplaats in de vorm van een natuurspeeltuin voor de leerlingen en kinderen uit de buurt.

Raadslid Biljana Marković: “Neerbosch-Oost is gebouwd in de jaren ‘60. Toen was asfalt de norm, maar tijden veranderen – we willen minder asfalt en steen en meer groen. Dat is goed voor de natuur en zorgt voor een prettige wijk. Nu ligt er een mooie kans om dit middenin Neerbosch-Oost te realiseren. De komst van een natuurspeeltuin zal de wijk aantrekkelijker maken, maar dan zullen er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden tussen de school en de gemeente over de inrichting van de openbare ruimte, de parkeerplaatsen, de parkeernorm en de grootte van de natuurspeeltuin. We gaan het stadsbestuur komende woensdag vragen om hier werk van te maken”.

Het comité van buurtbewoners hebben eind vorig jaar meer dan 900 steunbetuigingen opgehaald voor dit initiatief. Marković: “Alle fracties die dit initiatief steunen willen de bouw van de nieuwe school niet vertragen. In de koopovereenkomst tussen gemeente en school staan afspraken over het aantal te maken parkeerplaatsen, maar kan met wederzijdse instemming veranderd worden. De fracties zien graag dat enkel de vaste parkeerplaatsen gerealiseerd worden zoals afgesproken en vraagt aan college te onderzoeken of er elders in de wijk voldaan kan worden aan de parkeerbehoefte. Bijvoorbeeld in de Rapsodiestraat. Of mogelijke aanpassing van de parkeernorm”.

Reactie toevoegen

U bent hier