h

Jerusalem: beslissing gevallen, onduidelijkheid blijft

24 februari 2020

Jerusalem: beslissing gevallen, onduidelijkheid blijft

Foto: SP

73,6% van huurders van ‘Jerusalem’ heeft ingestemd met de bouwplannen van wooncorporatie Talis. Hiermee is een definitieve beslissing gevallen: de wijk gaat op de schop. Onduidelijk blijft of het strikt genomen nu nieuwbouw of renovatie is.

Al ruim acht jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over het voortbestaan van de Jerusalembuurt in de wijk Heseveld. Met steun van de Nijmeegse SP  is woningcorporatie Talis vanaf augustus 2018 door de bewoners onder druk gezet om eindelijk duidelijkheid te scheppen over de toekomst van hun woningen. Veel  bewoners hebben zich hierna ingespannen voor een plan met aanvaardbare huurprijzen, een goed sociaal plan en openheid in het overleg tussen wooncorporatie en bewoners. Met deze uitslag komt een einde aan dit proces. De woningen zullen zoals het er nu uitziet worden gesloopt en vervolgens worden op de bestaande funderingen de nieuwe huizen gebouwd.

Volgens SP-bestuurslid Jeroen Kolkman, nauw betrokken bij de bewonersacties, is dit ook direct een belangrijk twistpunt. “Bouwen op bestaande funderingen, is dat nu nieuwbouw of toch renovatie? De vraag die hier direct op volgt is: moeten de bewoners een nieuw huurcontract tekenen of blijft het bestaande contract van kracht? Talis zegt tegen de bewoners dat het hier over nieuwbouw gaat, wat betekent dat de huur fors mag stijgen. Tegen de gemeente beweren ze echter dat het juridisch gezien renovatie is. Op die manier bespaart Talis geld, want bij nieuwbouw is gasloos bouwen verplicht en bij renovatie niet. Bij een renovatie mag de huur echter veel minder stijgen. Talis hinkt dus op twee gedachten. Deze onduidelijkheid is met de stemmingsuitslag niet weggenomen”.

Al eerder heeft de SP in de gemeenteraad  geprobeerd bij het stadsbestuur duidelijkheid te krijgen over de aard van het project in Jerusalem. SP-raadslid Biljana Markovic: “Toen werd dit punt van de agenda gehaald omdat andere partijen de stemming in de wijk niet wilden beïnvloeden. Nu is die stemming voorbij en kan de raad er vrijuit over discussiëren. Vanuit de SP vinden we betaalbaarheid van huurwoningen belangrijk, maar ook van nieuwbouw. Nu verdwijnt een deel van de voorraad goedkope huurwoningen in Jerusalem. Dat kan niet. Een reden te meer om dit onderwerp snel weer op de raadsagenda te krijgen. De huurders verdienen duidelijkheid en we zullen college verzoeken dit gesprek met de woningcorporatie Talis aan te gaan.”

Reactie toevoegen

U bent hier