h

Klachten sociaal domein niet meer van het kastje naar de muur

27 januari 2020

Klachten sociaal domein niet meer van het kastje naar de muur

De SP in Nijmegen pleit voor één klachtenregeling voor werknemers in de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), beschutte werkplekken en cliënten in de zorg. Nu worden die nog te veel heen en weer gestuurd door verschillende partijen, zo blijkt uit een rapport van de Nationale Ombudsman. SP-gemeenteraadslid Maarten Sweep dient 29 januari een voorstel in om dit te regelen.

Sweep: “Het komt weleens voor dat iemand in de WSW, iemand in een beschutte werkplek of een zorgbehoevende een klacht heeft. Met die klacht moet hij ergens terecht kunnen, bij voorkeur de gemeenschappelijke regeling (MGR) waar  deze voorzieningen onder vallen. Op papier is dat allemaal goed geregeld, maar in de praktijk worden mensen letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente zegt dat ze naar de MGR moeten en de website van de MGR verwijst weer door naar die van de gemeente – die ook nog niet bepaald uitblinkt in duidelijkheid en transparantie. Onze eigen griffie had al moeite om de klachtenregeling te vinden, hoe moet het gewone mensen dan lukken?”

Als oplossing moet er één heldere klachtenregeling komen waar iedereen binnen sociale werkplekken, beschut werk en de zorg – het sociaal domein - terecht kan. Sweep: “Steeds meer gemeenten hebben dit al, Nijmegen moet dus niet achterblijven. Iedereen, ook laaggeletterden, moet eenvoudig een klacht kunnen indienen als er dingen zijn die verkeerd gaan. En degene die de klachten afhandelt moet onafhankelijk zijn.”

Reactie toevoegen

U bent hier