h

Eindelijk post voor ‘Jerusalem’

3 januari 2020

Eindelijk post voor ‘Jerusalem’

Foto: Jeroen Kolkman / SP Nijmegen

Na zeven jaar wachten en onduidelijkheid hebben huurders van Talis in de Heseveldse buurt Jerusalem eindelijk de nieuwbouwplannen voor hun woning ontvangen. De bedoeling is dat voor half februari iedereen zijn of haar keuze kenbaar maakt. Alleen bij instemming van 70% van de bewoners wordt overgegaan tot nieuwbouw van de huizen.

Veel bewoners zijn zeer sceptisch over de plannen. De huurprijs gaat gemiddeld genomen fors omhoog. Het varieert van 5% tot een verdubbeling. Hiernaast zorgt de nieuwe indeling van de huizen voor gefronste blikken. Zo verdwijnen de kelders, versmalt de woonkamer en ontbreekt vaste verwarming op de bovenste etage. De huizen worden in zijn geheel uit hout opgetrokken. Wel worden de huizen 1,5 meter langer, verbreden de gangen, komt er een extra toilet in de badkamer en gaat  het energielabel A+ gelden voor de huizen.

Desalniettemin word het zeer twijfelachtig of de plannen doorgaan. De huisbezoeken zullen doorslaggevend zijn. Hierin gaat de wooncorporatie samen met de bewoner overleggen over de  individuele woon-situatie.

SP-bestuurslid Jeroen Kolkman is nauw betrokken bij de bewoners van Jerusalem. “De SP zal zich, samen met bewoners, blijven inspannen voor verbetering van de plannen.”, aldus Kolkman. “Zo vinden de huurders nieuwe huurpijzen onacceptabel hoog en moet er een duidelijke regeling komen voor zelf aangebrachte veranderingen (ZAV’s) in de woning. Dit is een vergoedingsregeling voor Zelf Aangebrachte Verbeteringen.

Daartoe zal er half januari een bewonersavond georganiseerd worden.

Reactie toevoegen

U bent hier