h

Verkeersplan voor zandtransporten door Lent

28 februari 2019

Verkeersplan voor zandtransporten door Lent

Foto: SP

De gemeenteraad van Nijmegen heeft uitgesproken dat zandtransporten over de Vrouwe Udasingel in Lent niet wenselijk zijn in verband met de verkeersveiligheid. Een voorstel van SP-raadslid Marij Feddema kreeg unanieme steun. Het college van B en W moet op de kortst mogelijke termijn in nauw overleg met bewoners een verkeersplan maken voor het bouwverkeer in Nijmegen-Noord. Woonstraten in Lent, waaronder de Vrouwe Udasingel, moeten daarbij maximaal gemeden worden. Eerder die avond spraken bewoners uit Lent, verenigd in comité #ZandErover zich uit tegen het zandtransport door Lentse woonstraten. In samenwerking met de SP verzamelden wijkbewoners in korte tijd 460 handtekeningen die werden aangeboden aan de Nijmeegse raad.

Tien weken lang rijdt er nu elke werkdag om de 5 minuten een grote vrachtwagen vol zand over de Vrouwe Udasingel en de Turennesingel in Lent. Op de route zijn meerdere rotondes, kruisingen met voorrangsfietspaden en toegangswegen naar vier nabijgelegen scholen, een wijkcentrum en sportvelden. Het comité #ZandErover stelde daarom een alternatieve route voor, waarbij de vrachtwagens via de Mauritssingel rijden en dan voor de Waalbrug linksaf slaan naar ontwikkelgebied de Stelt. SP-raadslid Marij Feddema: “We zijn ervan overtuigd dat links afslaan voor de Waalbrug mogelijk is. Als eens in de 5 minuten de verkeerslichten op de huidige kruising voor 15 seconden op rood gaan, betekent dit een maximale vermindering van de doorstroomcapaciteit met 10 procent. Buiten de spits moet dat geen probleem zijn.” Wethouder Tiemens en de GroenLinks-fractie zijn van mening dat dit niet mogelijk is, zeker niet tijdens de renovatie van de Waalbrug. Het college stelt verder dat ze minimaal 6 tot 8 weken nodig heeft om verkeerslichten goed in te stellen. Die lange voorbereidingstijd maakte het voor nu niet meer haalbaar om een alternatieve route in te zetten voor het huidige zandtransport. Feddema: “Het college krijgt nu de tijd om heel goed na te denken over mogelijke alternatieven, zodat niet steeds weer een ad-hoc oplossing moet worden bedacht voor elk individeel bouwproject. Bewoners in Lent worden nauw bij betrokken bij de vaststelling van het verkeersplan.”

Voorafgaand aan de raadsvergadering ontvingen meerdere Lentenaren een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen, zodat ze zelf kunnen ervaren hoe het is gesteld met de verkeersveiligheid als er iedere 5 minuten een vrachtwagen door de wijk rijdt. Buurtbewoner Lia van IJzendoorn: “We zijn blij dat we onze zorgen met de Nijmeegse politici hebben kunnen delen en we hopen dat er bij komend bouwverkeer een alternatieve en vooral veiligere route wordt gekozen.” Eerder al kregen bewoners een brief van de gemeente over het huidige zandtransport. De gemeente deed een aantal toezeggingen: het transport rijdt niet tijdens de aanvangs- en sluitingstijden van de basisscholen en er worden verkeersregelaars ingezet waar dat nodig is.

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier