h

Huurders aan het woord over nieuwbouwplannen 'Jerusalem'

22 december 2018

Huurders aan het woord over nieuwbouwplannen 'Jerusalem'

Foto: SP

Afgelopen zomer zijn de huurders van ‘Jerusalem’ in Heseveld, samen met de SP, in actie gekomen. Door een bewonersinitiatief en een petitie hebben ze duidelijkheid geëist van de wooncoöperatie Talis over hun plannen met de buurt. De actie is succesvol geweest. Talis heeft inmiddels bekend gemaakt dat ze kiezen voor sloop en nieuwbouw. Over dat plan kan ieder van de huurders binnenkort haar/zijn mening geven. Als tenminste 70% van de huidige huurders instemt met de plannen zal er tot nieuwbouw worden overgegaan.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: "Het is goed dat er eindelijk meer duidelijkheid komt voor de buurt. Na zes jaar van onzekerheid mag dat ook wel. Wel moeten we ons realiseren dat men er hiermee nog niet is. Voor het uitwerken en voorbereiden van de sloop/nieuwbouwplannen van de eengezinswoningen verwacht Talis nog minimaal een jaar nodig te hebben."

Afgelopen maanden is de SP samen met het bewonersinitiatief bezig geweest met de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat de ‘huurdersstem’ stem zo goed mogelijk ‘doorklinkt’ in de komende voorstellen en plannen. Hiervoor is ondermeer meer contact gelegd met een professional op het gebied van dit soort sloop- en nieuwbouwplannen. Ook hebben enkele bewoners van het bewonersinitiatief zitting genomen in de groep bewoners die met Talis nadenkt over het sociaal plan. In het sociaal plan moet duidelijk zijn wat huurders kunnen verwachten bij nieuwbouw waar het gaat om huur, vergoedingen, terugkeer in de wijk, de nieuwe woning, urgentie bij het zoeken naar een andere woning enzovoorts.

Maar het woord is nu aan de huurders. Voordat er gesloopt gaat worden vraagt Talis akkoord aan alle huurders voor de nieuwbouwplannen en het sociaal plan. Bij minimaal 70% akkoord gaan de plannen door.

Foto: SP

Van Hunnik: "Wij zullen de uitwerking van de plannen van dichtbij kritisch blijven volgen. We zullen de actieve huurders van het bewonersinitiatief blijven ondersteunen. En hen, waar nodig is, van raad en daad voor blijven zien. Het is goed om het jaar hiermee af te kunnen sluiten en te zien dat onze inspanningen tot dit resultaat hebben geleid."

Reactie toevoegen

U bent hier