h

Meer studentenwoningen bouwen tegen kamernood en voor leefbare buurten

22 november 2018

Meer studentenwoningen bouwen tegen kamernood en voor leefbare buurten

Foto: SP

De SP pleit voor het bouwen van meer studentenkamers door studentenhuisvester SSH&. Tijdens het debat over verkamering diende de SP samen met GroenLinks, PvdA, D66 en Stadspartij DNF een voorstel in waarin het college de opdracht krijgt om snel te kijken hoeveel studentenwoningen nodig zijn en hoe de SSH& deze kan realiseren. Daarnaast wil de SP dat het vergunningbeleid meegroeit met de huizenmarkt.

SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: “Verkamering is geen schande, kamernood wel. Als er niet voldoende studentenkamers zijn ontstaan er problemen. De schaarste is lucratief voor beleggers en huisjesmelkers die panden opkopen en verkameren. Maar omwonenden zien hun buurt veranderen, door te veel verkamering. Leefbaarheid in buurten komt onder druk te staan. Bovendien worden studenten zo een makkelijke prooi voor huisjesmelkers. Ze betalen teveel of komen in slecht onderhouden of onveilige huizen terecht. Starters op de woningmarkt zien betaalbare woningen voor hun neus weggekaapt en verkamerd worden. Onderzoeken geven aan dat er inmiddels wel 900 meer studentenwoningen bijgebouwd moeten worden dan gepland. Laten we dat ook snel doen!”

Sinds begin dit jaar is er nieuw kamerbeleid van kracht. Je mag niet meer zomaar een huis omzetten tot kamerpand. Er is een vergunning nodig, met voorwaarden, waaronder een leefbaarheidstoets voor de buurt. Eigenaren van illegale panden hebben een half jaar de tijd gehad om alsnog een vergunning aan te vragen. En er gaat gehandhaafd worden op illegale verkamering en overlast. Van Hunnik: “We hebben het beleid juist ingevoerd zodat we als gemeente meer controle op kamerverhuur krijgen. Als we dit alleen maar aan de vrije markt laten zie je wat er van komt. Bovendien kunnen we door die vergunningen ook gaan handhaven. Want illegale bewoning en overlast accepteren we niet en moet worden aangepakt!”

De SP is wel kritisch over hoe de vergunningverlening en handhaving van start is gegaan dit jaar. Van Hunnik: “Wij hadden niet verwacht dat alles binnen een jaar opgelost zou worden. Maar nu blijkt toch dat er een aantal dingen goed mis zijn gegaan afgelopen half jaar. Meldingen zijn niet goed opgepakt. Het registratiesysteem was nog niet in orde. En er was niet genoeg capaciteit om te handhaven in de hele stad. Wat de SP betreft wordt er snel gekeken of er meer capaciteit nodig is. We hebben meermaals voorgesteld om dat te doen door de leges voor de vergunningen kostendekkend te maken. Dan betalen de verhuurders mooi mee aan hun eigen controle.”

De SP wil ook, samen met andere partijen, dat de WOZ-grens waaronder huizen niet mogen worden verkamerd omhoog gaat. Van Hunnik: “Destijds is de grens voor verkamering op een WOZ-waarde van 180.000 gesteld. Daaronder mag niet verkamerd worden om juist de betaalbare koopwoningen beschikbaar te houden. Maar gezien de huizenmarkt is dat bedrag veel te laag. Tegenwoordig is de gemiddelde woningwaarde in Nijmegen volgens het CBS al € 245.000. Daarom willen we ook dat dit bedrag in het vervolg meegroeit met de ontwikkeling van de huizenprijzen.”

Reactie toevoegen

U bent hier