h

Huurders Zwanenveld: “Eerst isolatie en schimmelvrije huizen”

5 oktober 2018

Huurders Zwanenveld: “Eerst isolatie en schimmelvrije huizen”

Afgelopen weekend kopte de Gelderlander met het nieuws dat er vanuit de overheid een forse subsidie beschikbaar is om woningen en bedrijven in Zwanenveld aardgasvrij te maken. De SP fractie wil weten welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van Zwanenveld, en in het bijzonder voor huurders van Portaal in de 40er straten. Ondanks het klein onderhoud aan de woningen, dat door de buurt is afgedwongen door samen in actie te komen, doet verhuurder Portaal geen investeringen in duurzame huizen en wordt ook de schimmel en vocht in woningen niet aangepakt. SP-gemeenteraadslid Marij Feddema is sinds voorjaar 2017 betrokken bij de acties van huurders, en stelt namens hen dan ook vragen aan het stadsbestuur over de nieuwe ontwikkelingen.

Volgens Feddema wachten bewoners al jaren op duidelijkheid van verhuurder Portaal, want de huidige opknapbeurt is vooral voor het oog en geen grote woningverbetering; “De SP heeft veel contact met huurders die ook met Portaal in gesprek zijn geweest over het onderhoud dat nu plaats vindt. Ze zijn ontevreden over hoe Portaal omgaat met de klachten over schimmel in de huizen en vocht. Een aantal huizen drijven letterlijk van het vocht en de muren zijn zwart van de schimmel. Portaal doet daar niets aan, en huurders mogen er tijdens het overleg ook niet over beginnen. Portaal wekt de indruk om in Zwanenveld niet echt te willen investeren in gezonde en goed geïsoleerde woningen.”

Feddema vraagt zich af op welke manier het Nijmeegse stadsbestuur met woningbouwvereniging Portaal in gesprek is. In juli dit jaar hadden een paar bewoners een gesprek met de wethouder over hun ongezonde woning, de gevolgen van vocht en schimmel voor de gezondheid en de lakse houding van Portaal dit op te willen lossen. Feddema; “Het Nijmeegse stadsbestuur en de overheid willen investeren in duurzame woningen, maar verhuurder Portaal weigert woningen goed te isoleren en wat te doen aan vocht- en schimmel. Die twee werelden staan nog ver bij elkaar vandaan. Huurders begrijpen ook niet waarom Portaal de zolders niet wil isoleren, en waarom na verwijdering van asbestpanelen deze niet zijn vervangen door isolerende panelen.”

Er ligt nu een kans om beiden te verenigen, naar goed isoleren en ondertussen schimmelvrij maken. Als we straks van het gas af willen, dan is het in ieders belang, om het vertrouwen van bewoners terug te winnen.

De SP fractie wil van het college weten of woningbouwcorporatie Portaal de huizen alsnog schimmelvrij gaat maken, zodat de woningen straks goed geïsoleerd van het gas af kunnen.

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld aan het Nijmeegse stadsbestuur:

1. Huurders hebben in juli een gesprek gehad met de wethouder over de schimmel in hun woningen. Heeft  de wethouder al een gesprek gevoerd met de woningbouwcoöperatie over de schimmel in deze woningen?

2. Zo ja, welke toezegging heeft de woningbouwcoöperatie gedaan? En wanneer kunnen de bewoners een terugkoppeling verwachten? Zo nee, wanneer gaat de wethouder in gesprek met woningbouwcoöperatie Portaal?

3. Is het aardgasvrij maken van deze woningen al langer bekend bij het college? Betreft het aardgasvrij maken ook deze woningen uit de 40er straten? Zo ja, is dit al gecommuniceerd met de bewoners. Zo nee, wanneer worden de bewoners op de hoogte gesteld?

4. Als het ook gaat om de woningen uit de 40er straten, is er inmiddels contact opgenomen met  woningbouwvereniging Portaal?

5. Als deze woningen geïsoleerd gaan worden, wordt er dan ook gekeken naar de schimmelproblematiek en  wordt dit dan meegenomen in het verbouwplan?

6. Hoe beoordeelt het college de gang van zaken, dat bewoners al meer dan een jaar geen gehoor krijgen op hun klachten over schimmel in de woningen en nu in de krant lezen over grootschalige renovatie en isolatie in hun wijk? Is het college op de hoogte of Portaal niets deed omdat ze wachten op bevestiging van de plannen rond isolatie en van het gas af? Deelt het college de mening van de SP dat de communicatie hierover naar de bewoners beter had gekund?

Reactie toevoegen

U bent hier