h

SP: Thuiszorgorganisaties die zich niet aan de afspraak houden, horen niet in Nijmegen thuis

29 juni 2018

SP: Thuiszorgorganisaties die zich niet aan de afspraak houden, horen niet in Nijmegen thuis

Foto: SP

Komende woensdag zal de SP fractie het college vragen om geen zaken meer te doen met thuiszorgaanbieders die de CAO afspraken ontduiken. Thuiszorgmedewerkers hebben bij de SP aan de bel getrokken over het niet nakomen van de CAO afspraken bij de nieuwe arbeidsovereenkomsten. Een aantal weken terug ging bedrijfsonderdeel Care&Clean van Vérian failliet, waardoor honderden medewerkers op straat kwamen te staan, en op zoek zijn gegaan naar een nieuwe werkgever. De SP heeft onderzoek gedaan en er zijn zorgaanbieders die de thuiszorgmedewerkers bij een nieuw contract een te laag salaris betalen. 

Als het aan de SP ligt gaat Nijmegen voortaan alleen nog de samenwerking aan met aanbieders die fatsoenlijk omgaan met hun personeel. Petra Molenaar, raadslid SP Nijmegen; “Als sociale gemeente moeten we geen zaken willen doen met asociale werkgevers. Goed werkgeverschap en het naleven van de CAO zijn een van de eisen die we stellen aan de zorgaanbieder. Daarom dienen we woensdag een voorstel in waarin we het college oproepen deze aanbieders tot de orde te roepen en de CAO na te leven en - als dat niet gebeurt - de overeenkomst met aanbieders zo snel mogelijk te ontbinden.” De nieuwe contracten die Vérian nu aanbiedt voldoen hier op vele fronten niet aan en dus houdt de samenwerking hier wat de SP betreft snel op.

Sinds het faillissement van Vérian Care&Clean in mei dit jaar is er een onrustige tijd aangebroken voor de vele thuiszorgmedewerkers in Nijmegen. Er stonden minimaal vier andere aanbieders van huishoudelijke hulp in de rij om medewerkers en hun cliënten over te nemen. Eén van die aanbieders was de doorstart van Vérian, de organisatie die eerst zei failliet te zijn gegaan vanwege te lage tarieven, maar vervolgens wel een nieuwe BV oprichtte. Voormalig medewerkers kregen ongevraagd nieuwe arbeidscontracten voorgelegd die niet overeenkomen met de recent afgesproken CAO voor huishoudelijke hulp. Zo krijgen medewerkers bijvoorbeeld niet de salarisverhoging waar ze wel recht op hebben.

Molenaar; “Als het getouwtrek om de medewerkers ons iets leert, is het wel dat aanbieders elkaar beconcurreren en dat dat ten koste gaat van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Dat is voor niemand goed, ook voor cliënten niet. Als het aan de SP ligt, schaffen we daarom zo snel mogelijk de marktwerking in de thuiszorg af. Zo lang andere politieke partijen dit nog niet met ons eens zijn, pleiten we voor verbeteringen van het huidige systeem. Te beginnen met reële tarieven en betaling per uur in plaats van per periode. Hierdoor nemen we de prikkel weg bij zorgaanbieders om steeds minder uren zorg te leveren voor hetzelfde tarief. Zorg aan mensen is maatwerk en geen handel.”

 

  

Reactie toevoegen

U bent hier