h

SP op wijkmarkten Lindenholt en Hatert

26 juni 2018

SP op wijkmarkten Lindenholt en Hatert

Foto: Petra Molenaar / SP Nijmegen

Afgelopen weekenden was de Nijmeegse SP aanwezig op de wijkmarkten in Lindenholt en Hatert. Vrijwilligers van de partij spraken daar met de bezoekers over wat er leeft in hun wijk, daarnaast vroegen ze bewoners naar hun beste idee voor Lindenholt en Hatert. Met de opgehaalde reacties en ideeën kan de SP aan de slag om Nijmegen een nog aangenamere woonplek te maken.

Jeroen Kolkman, bestuurslid bij SP Nijmegen: “Als SP spreken we graag met mensen over hun wijk. Zo ook afgelopen weekenden tijdens ‘de dag van Lindenholt’ en ‘kleurrijk Hatert’.  We vragen bewoners wat ze graag verbeterd en/of veranderd willen zien aan hun wijk.  Hierbij kwamen zeer uiteenlopende onderwerpen naar voren; van hondenpoep op straat tot vochtproblemen in huizen, van onveilige verkeerssituaties tot zwerfvuil. Zaken die op het eerste gezicht ‘klein’ lijken maar zeer belangrijk zijn voor het welbevinden in de wijk.”

Foto: Jeroen Kolkman / SP Nijmegen

In het onlangs gesloten coalitieakkoord is afgesproken dat bewoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen wijk. Hiervoor is ook het nodige budget beschikbaar gesteld. Kolkman: “De beste ideeën komen niet uit het gemeentehuis, maar uit de wijken. Bovendien vinden we het als politieke partij onze taak om steeds weer te horen wat er leeft in de verschillende wijken in de stad. Zo blijft de Nijmeegse SP zich in zetten voor een stad waar naar elkaar wordt omgekeken. Een stad waar lusten en lasten evenredig worden gedragen. Een stad waar we handelen naar de menselijke maat.”

Reactie toevoegen

U bent hier