h

SP Nijmegen presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022: Voor jezelf, voor de buurt, voor Nijmegen, voor elkaar

4 januari 2018

SP Nijmegen presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022: Voor jezelf, voor de buurt, voor Nijmegen, voor elkaar

Foto: SP

Een sociaal Nijmegen is mogelijk, zo heeft de SP de afgelopen vier jaar laten zien. Helaas is een sociaal Nijmegen allesbehalve vanzelfsprekend. Nederland heeft een knetterrechts kabinet dat de belastingen voor grote bedrijven verlaagt en de lasten voor de bevolking verder verhoogt. De SP kiest voor een radicaal sociaal alternatief dat in Nijmegen serieus tegenwicht biedt aan onversneden rechts regeringsbeleid. Door de woonlasten te verlagen, te investeren in 500 stadsbanen, de zorg overeind te houden, het openbaar vervoer te verbeteren en elk jaar 10 miljoen euro extra uit te trekken voor de wijken.

Nijmegen heeft de afgelopen vier jaar bewezen dat een sociaal alternatief mogelijk is voor de kaalslag op (wijk)voorzieningen door het voorgaande college met D66. Dat was goed mogelijk zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen. Lijsttrekker Renske Helmer: ‘We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar daardoor staat er nog meer op het spel. Waar andere partijen willen afbreken wat we hebben opgebouwd, laten wij zien dat we juist een sprong vooruit kunnen maken. Door fors te investeren in de wijken, door mensen aan werk te helpen en door het verschil te maken voor iedereen die getroffen wordt door het kille beleid van de rechtse regering van VVD, CDA, D66 en CU. Wij gaan voor het sociaal alternatief, omdat dat het enige alternatief is waar iedereen beter van wordt.’

DIT ZIJN DE SPEERPUNTEN VAN DE SP

Investeer in wijken, niet in rijken

Aanpak van achterstallig onderhoud van openbaar groen, fietspaden, trottoirs en wegen. Per jaar komt er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de wijken. Wijkbewoners bepalen zelf welke belangrijke voorzieningen erbij moeten komen. We trekken extra geld uit voor amateursport en meer cultuur in de wijken.

Stop de woningnood en de verkamering, bouw meer betaalbare huurwoningen

Er komen 2000 betaalbare huurwoningen bij en 2000 kamers voor jongeren en studenten. Daarmee pakken we de woningnood aan, maken we een einde aan de verkamering van gezinswoningen en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen.

Handen af van de zorg met de laagste eigen bijdragen van Nederland

We laten onze ouderen en gehandicapten niet de dupe worden van landelijk bezuinigingsbeleid. Er wordt niet gesneden in de (thuis)zorg en de eigen bijdragen blijven de laagste van Nederland. In Nijmegen krijgt iedereen de zorg die nodig is.

Met 500 extra stadsbanen maken we Nijmegen beter, mooier en socialer

We stoppen met miljoenenverslindende re-integratietrajecten en gebruiken dit geld voor 500 nieuwe stadsbanen met een fatsoenlijke beloning. Daarmee helpen we ouderen aan het werk, en garanderen we jongeren een baan zodat geen enkele jongere van een uitkering hoeft te leven. Met onder andere meer toezichthouders wordt de stad veiliger en met meer wijkvegers wordt de stad schoner.

Gratis bus voor 65+ moet blijven, fatsoenlijk openbaar vervoer voor alle wijken

De gratis bus voor 65+ blijft pal overeind en we breiden de regeling uit met gratis vervoer van (klein-)kinderen tot 13 jaar. We laten de bus niet uit het centrum verdwijnen en verzetten ons tegen het wegsnijden van buslijnen uit de wijken: elke wijk heeft recht op fatsoenlijk openbaar vervoer.

Minder woonlasten voor de bevolking

Huiseigenaren gaan 20 procent minder onroerendzaakbelasting (OZB) betalen. Voor huurders zetten we in op 0 procent huurverhoging en verlaging van de hoogste huren met 10 procent. De energielasten voor huurders gaan omlaag door grootschalig te investeren in zonnepanelen en isolatie, zonder de huren te verhogen. De eerste parkeervergunning in de groene zones wordt gratis, net als de hondenbelasting voor de eerste hond.

Wil je het hele verkiezingsprogramma lezen? Klik dan hier

Reactie toevoegen

U bent hier