h

Nijmegen: stop uitbuiting jongeren door huisjesmelkers

22 november 2017

Nijmegen: stop uitbuiting jongeren door huisjesmelkers

Foto: Matthias van Hunnik

Het is de hoogste tijd dat gemeenten meer middelen krijgen om huisjesmelkers effectief aan te pakken. Dit is de boodschap van SP-wethouder Bert Velthuis uit Nijmegen en nog 11 wethouders uit andere steden aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Nog altijd hebben malafide verhuurders vaak vrij spel bij het uitbuiten van huurders, waarbij ook intimidatie nog regelmatig voorkomt. Dit is onacceptabel. Het gemeentebestuur moet de mogelijkheid krijgen om boetes en dwangsommen op te leggen aan verhuurders die de huurregels overtreden.

Dat wethouder Velthuis meedoet aan deze oproep zal niemand verbazen. In Nijmegen worden massaal gezinswoningen door huisjesmelkers opgekocht en per kamer verhuurd aan jongeren. Velthuis: “Dat dit een lucratieve bezigheid is blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond. Volgens hun onderzoek betaalt 76 procent van de kamerbewoners in Nijmegen te veel huur. Soms zelfs honderden euro's te veel. Kamertjes van zes vierkante meter worden verhuurd voor 350 euro per maand.”

Louche huisjesmelkers maken misbruik van de woningnood onder jongeren om hen uit te buiten. Sam van der Wal van ROOD Nijmegen spreekt regelmatig jongeren die hun recht proberen te halen. Van der Wal: “Wie als huurder opkomt voor z'n rechten, wordt overbluft, geïntimideerd of zelfs bedreigd. Huurders kunnen zich beroepen op het wettelijke puntensysteem dat bepaalt hoe hoog de huur maximaal mag zijn. Ze kunnen hun recht halen bij de Huurcommissie, die oordeelt over conflicten. Vaak blijken deze maatregelen echter niet veel effect te hebben op huisjesmelkers. Als de huurder gelijk krijgt, moet de verhuurder slechts de huurprijs aanpassen. Dat heeft geen afschrikwekkende werking en daarom moet de Huurcommissie ook de bevoegdheid krijgen om boetes te geven. Zo wordt een huisjesmelker in zijn portemonnee gepakt als deze in het ongelijk wordt gesteld door de huurcommissie. Bovendien zouden huisjesmelkers die te vaak de fout in gaan een totaalverbod op verhuren moeten krijgen.”

De echte oplossing voor de uitbuiting en verkamering is de bouw van goede en betaalbare woningen voor jongeren. Naast harde maatregelen tegen huisjesmelkers moet er daarom in Nijmegen ook flink bijgebouwd worden. Als SP vinden we dat studentenhuisvesting en woningcorporaties meer fatsoenlijke en betaalbare jongerenwoningen op passende locaties moeten bouwen. Zo maken we wonen betaalbaar en sociaal.

Reactie toevoegen

U bent hier