h

Interview met SP-lijsttrekker Renske Helmer

24 november 2017

Interview met SP-lijsttrekker Renske Helmer

Foto: Peter de Vos

Wethouder Renske Helmer is lijsttrekker voor de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart komend jaar. We vroegen Renske waarom ze lijsttrekker wil zijn, wat haar ‘Nijmegen-gevoel’ is en hoe we volgens haar de stad socialer kunnen maken.

Waarom wil je lijsttrekker worden?

“Ik heb de afgelopen vier jaar namens de SP mogen bouwen aan de stad. Niet alleen door te bepalen wat goed is voor de mensen maar ook door naast de mensen te gaan staan. Te luisteren naar bewoners om vervolgens samen problemen aan te pakken. Ik wil hier graag mee doorgaan namens de SP. De partij die de stad sociaal houdt, de partij die bewoners opzoekt en de partij die eigenwijs genoeg is om tegen de stroom in te gaan. En ik ben eigenwijs genoeg om de kar van mijn partij te trekken tijdens deze gemeenteraad verkiezingen.”

Wat betekent Nijmegen voor jou? Wat is jouw “Nijmegen gevoel?”

“Nijmegen is de stad waar ik naartoe ging om te studeren waar ik de liefde van mijn leven tegenkwam, mijn kinderen kreeg en zo de stad werd waar ik me thuis voel waar ik van hou. En dat gevoel wens ik iedereen toe. Ik heb het eerder omschreven als dat ik mensen het 3 keer thuis gevoel wil laten ervaren. Als je thuiskomt van vakantie en je ziet de skyline van je stad dan krijgt menigeen een warm gevoel, als je vervolgens je huis binnengaat overvalt je datzelfde gevoel en wat zou het mooi zijn dat als je je huis uitgaat en de buurt ingaat je dit zelfde gevoel krijgt. Dit kunnen we alleen bereiken door mensen de stad zelf mee te laten vormen.”

Zou je in een andere stad wethouder kunnen zijn?

“Ik kan me daar niks bij voorstellen. Dan zou ik dat doen vanwege de functie op zich, terwijl ik het mooie van mijn wethouderschap vind dat je vanuit het wonen en het hart voor de stad mee mag bouwen aan die stad. Wethouderschap is voor mij een functie waarbij je vanuit je hart en hoofd bestuurt en mijn hart ligt in Nijmegen.”

Wat heb je bereikt afgelopen jaren? Waar ben je trots op?

“Ik ben er erg trots op dat we voorzieningen in de wijk op peil hebben gehouden. We zijn nog altijd een stad met veel wijkcentra die goed worden gebruikt. Uniek is dat bewoners die activiteiten voor de buurt organiseren geen huur hoeven te betalen. We zijn blijven investeren in wijkcentra een aantal wijkcentra zijn verbouwd en opgeknapt, waaronder de Brack in Lindenholt en Heseweide in Heseveld. Verder is er in een nieuwe bibliotheek geopend in het voorzieningenhart de Biezantijn. Het is gelukt om Zwembad Dukenburg open te houden dankzij zelfbeheer door zeer deskundige en gedreven bewoners en het zwembad loopt nu beter dan ooit. Voor de skatehal Waalhalla hebben we een nieuwe plek gevonden. En door de initiatiefnemers van Waalhalla het vertrouwen te geven om de verbouwing zelf ter hand te nemen - wat een gedurfde stap was - staat er een fantastische skatehal. Dat Nijmegen Onderwijsstad 2017/ 2018 is geworden met als thema gelijke kansen kwam als een waar cadeau. Als SP willen we dat kinderen een gelijke kans krijgen. Dat begint bij peuters en daarna gaat dat door in het onderwijs. De gemeente investeert hier volop in. Dat we staan voor recht op onderwijs voor alle kinderen bleek wel bij de oprichting van de Heumensoordschool voor vluchtelingen kinderen. Als wethouder sport heb ik niet alleen verkondigd hoe belangrijk sport is. Ik heb zelf ook de handschoen opgepakt om meer te gaan bewegen en sport nu zo’n drie keer in de week. Om te kunnen sporten heb je goede accommodaties nodig. Ik was dan ook blij met het initiatief van de SP raadsfractie om drie miljoen extra voor sportaccommodaties vrij te maken. Onder leiding van mijn collega SP-wethouder Bert Velthuis zien we een enorme bouwexplosie. Er zijn de afgelopen 30 jaar niet meer zoveel betaalbare huizen bijgebouwd. We hebben de woonlasten voor 80 procent van de Nijmegenaren verlaagd en de huurexplosie een halt toegeroepen! En ik vind het stoer dat we als coalitie de zorg voor onze ouderen overeind hebben gehouden terwijl in talloze andere gemeenten ouderen de dupe zijn geworden van het bezuinigingsbeleid van het vorige kabinet. Het tegen de stroom ingaan als dat nodig is is tekenend voor Nijmegen en daar ben ik trots op.”

Wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren in Nijmegen?

“Nijmegen is een snel groeiende stad, dus is het noodzaak ervoor te zorgen dat mensen betaalbaar kunnen wonen. Voldoende betaalbare woningen bouwen dus en de huren maar ook de belasting voor huiseigenaren omlaag brengen. Daarnaast moeten we Nijmegen ook leefbaar houden. Voldoende ruimte en groen en plekken om elkaar te ontmoeten En die plekken horen er schoon bij te liggen! Zwerfafval staat bij de Nijmegenaren op nummer 1 van ergernissen. Ik heb daarom de strijd tegen zwerfafval ingezet. We blijven de wijkhelden, vrijwilligers van initiatieven zoals Actie Schoon Goffertpark ondersteunen. In Dukenburg heb ik speciale wijkvegers aangesteld die niet alleen de buurt schoon houden maar ook een rol hebben om mensen aan te spreken. Dit is pas het begin, want wat mij betreft breiden we dit uit over de hele stad. En denken we na over hoe we de pakkans van vervuilers kunnen vergroten. In Nijmegen pikken we het niet dat mensen de straat gebruiken als vuilnisbelt. Dit alles in een stad die niet alleen zichtbaar schoon is qua beeld maar ook voor wat betreft de luchtkwaliteit. Daarom is het van belang dat er goede fietsvoorzieningen zijn en goed openbaar vervoer. Mensen horen niet aan de kant te staan. Daarom willen we nieuwe stadsbanen in het leven roepen. Mensen kunnen dan voor een fatsoenlijk loon aan het werk als wijkvegers, toezichthouders, wijkonderhoud, speeltuinbeheer, activiteitenbegeleider, klusdiensten, boodschappendiensten, hulp bij sportclubs en noem maar. Dit zijn allemaal belangrijke taken die Nijmegen nog fijner maken om te wonen.”

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?

“Ik wil blijven investeren in de sociale stad Nijmegen. Dat vereist dat we ook moeten opboksen tegen de rechtse keuzes vanuit Den Haag. We moeten volhouden om te laten zien dat er een sociaal alternatief is voor Rutte's 'ieder voor zich-maatschappij'. Daarom zullen we nieuwe bezuinigen op thuis- en jeugdzorg op moeten vangen. Iedereen in Nijmegen krijgt de zorg die ze nodig hebben. En er hangt er nog steeds een bezuiniging op het onderwijs boven ons hoofd. Kinderen mogen net als ouderen niet de dupe worden van bezuinigingen van kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Nijmegen loopt voorop om kinderen gelijke kansen te bieden vanaf jonge leeftijd en dat willen we blijven doen. Door hier op te bezuinigen creëer je een probleem voor later.” “Nijmegenaren zijn betrokken bij hun stad. Dat zien we terug in de groei van eigen initiatieven van bewoners in hun buurt of wijk. Deze energie willen wij komende vier jaar belonen. Dat doen we door nog meer dan nu het geval is de mogelijkheid te geven om mee te denken over en te bepalen hoe het geld voor hun wijk moet worden besteed. Dit door uitbreiding van de wijkbudgetten. In de afgelopen jaren is er bezuinigd op groenonderhoud en wegen. Bewoners merken dit en ergeren zich aan het mindere onderhoud. Reden voor ons om weer te gaan investeren in het onderhoud van wegen en groen.”

Waarom zouden mensen in maart op jou moeten stemmen?

“Mensen moeten vooral op de SP stemmen omdat dat de beste garantie is om de stad sociaal te houden. En omdat de SP nog meer wil investeren in een stad waar het goed wonen en werken is en waar niemand achterblijft.”

Reactie toevoegen

U bent hier