h

SP: Snel sociale huurwoningen bouwen in Waalfront

18 oktober 2017

SP: Snel sociale huurwoningen bouwen in Waalfront

Foto: Bar Linssen

Een bouwplan van Talis voor tweehonderd sociale huurwoningen in het Waalfront dreigt doorkruisd te worden door een wens van de gemeenteraad om hier een diagonale weg dwars door een geplande rechthoekige bouwlocatie aan te leggen. Het hele project met sociale huurwoningen komt volgens Talis op losse schroeven te staan, omdat het bouwplan van 20 miljoen euro hierdoor 3 miljoen euro duurder wordt. Wat de SP-fractie betreft weegt het voordeel van de diagonale weg niet op tegen het belang om in het Waalfront snel sociale huurwoningen te realiseren.

Op 5 juli heeft de gemeenteraad bij het college van B en W de wens ingebracht om de Laan van Oost- Indië schuin te laten aansluiten op de Weurtseweg. De schuine aansluiting was een nadrukkelijke wens van de buurt die vooral de verkeersveiligheid zou vergroten. Ook was duidelijk  dat deze aansluiting tot aanzienlijke kostprijsverhoging voor de bouw zou zorgen, met een schadepost van 1,5 tot 3,5 miljoen euro. Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan in mei, was zowel bij het college van B en W als de gemeenteraad niet bekend dat Talis op deze locatie sociale huurwoningen wilde bouwen en daarover al in gesprek was met het ontwikkelbedrijf Waalfront.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “De SP kiest onvoorwaardelijk voor snelle bouw van 200 sociale huurwoningen in het Waalfront. We hebben afgelopen jaren een record aantal sociale huurwoningen gerealiseerd, maar de wachtlijst voor betaalbare huurwoningen is nog steeds niet opgelost. Bovendien is er in het Waalfront nog heel beperkt sociale woningbouw gerealiseerd, daar kan nog echt wel een tandje bij.”

Een schuine weg biedt volgens Van Hooft zeker voordelen: “Alleen zijn de verschillen tussen de rechte en de schuine variant wat betreft verkeersveiligheid ook weer niet zo groot, dat hier geen mouw aan te passen is. Wat ons betreft zorgt het college voor een verkeersveilige variant zonder schuine weg dwars door het bouwblok. Talis kan dan snel beginnen met de bouw van 200 sociale huurwoningen, waarvan ook nog eens 30 goedkope huurwoningen onder de 414 euro per maand.”

‘Schuin weggetje geen 3 miljoen euro waard’

De gemeenteraad heeft een wens ingebracht, maar dat wil volgens Van Hooft niet zeggen dat het college hier ‘klakkeloos in mee moet gaan’:  “Als de gemeenteraad vast houdt aan de variant met de schuine aansluiting, dan moet ze 3 miljoen euro op tafel leggen om de bouw van sociale huurwoningen niet te frustreren. Iedereen heeft zo zijn wensen, maar als je niet bereid bent om het prijskaartje voor die wens te betalen, dan is zo’n wens weinig waard. Wat de SP betreft is een schuin weggetje in plaats van een rechte weg geen 3 miljoen euro waard.”

Raadsleden van de oppositie spreken er nu schande van dat het college van B en W de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd over de bouwplannen van Talis. Van Hooft: “Het college wist voor de zomervakantie net als de gemeenteraad helemaal niks van deze plannen. Bij het ontwikkelbedrijf was dit wel bekend, maar die geven bouwplannen pas door aan het gemeentehuis als de plannen klaar zijn voor een bestuurlijk oordeel. In juli heeft Talis haar bouwplan bij het ontwikkelbedrijf neergelegd, maar toen had de gemeenteraad al gesproken over de inrichting van het gebied. Het was in dit geval wel prettig geweest als college en gemeenteraad eerder van het plan van Talis hadden geweten. We breken op dit moment in Nijmegen alle bouwrecords. Een bestemmingsplan is nog niet klaar, of de schop gaat al in de grond. Dat betekent wel dat er aan alle kanten meer en sneller gecommuniceerd moet worden.”

Reactie toevoegen

U bent hier