h

Één stadstarief voor de bus

31 januari 2017

Één stadstarief voor de bus

Foto: Matthias van Hunnik

De SP heeft aan het stadsbestuur gevraagd wat de mogelijkheden zijn voor het invoeren van één stadstarief voor de bussen in Nijmegen. Per 1 februari gaan de tarieven van losse buskaartjes omhoog. Dat betekent onder andere dat mensen uit Dukenburg, Lindenholt Oosterhout en Lent 4 euro gaan betalen voor een enkeltje naar de stad. De SP vindt dat iedereen in Nijmegen belangrijke voorzieningen als het stadscentrum of de ziekenhuizen voor een redelijk bus tarief moet kunnen bereiken.

Per 1 februari verhoogt Breng de tarieven van buskaartjes. De SP is blij dat met de tariefswijzigingen het spitstarief wordt afgeschaft. Maar er zitten ook wat zorgelijke ontwikkelingen in. Door de nieuwe tarieven is een kaartje op de bus altijd duurder dan een ritje met de OV-chipkaart. Zo gaat een los kaartje binnen de stad van 1,5 naar 2 euro. Voor Lindenholt, Dukenburg, Oosterhout en Lent geldt echter een verhoging van 3 naar 4 euro wanneer ze naar het centrum of bijvoorbeeld een van de ziekenhuizen willen.

SP-raadslid Matthias van Hunnik: “Openbaar vervoer moet betaalbaar zijn voor iedereen in de stad, ook voor incidentele reizigers zonder OV-chipkaart. Vier euro voor een enkeltje zonder overstappen om bij een aantal essentiële voorzieningen te kunnen komen is gewoon te veel. Dat schrikt mensen af om de bus te nemen terwijl we juist graag meer mensen in de bus zien. Als we een  onverdeelde stad willen, dan moeten we ook geen tariefdrempel opwerpen voor mensen die toevallig ten westen van het Maas-Waal-kanaal of ten noorden van de Waal wonen. Eén tarief voor heel Nijmegen kan een oplossing zijn.”

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe beoordeelt het college de tariefsverhogingen voor Nijmegen?
  2. Hoe is de verhouding in Nijmegen tussen losse kaartverkoop en OV-chipkaart gebruik?
  3. Deelt het college de mening dat goedkopere tarieven stimulerend kunnen werken voor het gebruik van de bus in onze stad?
  4. Deelt het college de mening van de SP dat reizigers tussen Dukenburg, Lindenholt en Lent en de stad niet onnodig op kosten gejaagd moeten worden wanneer ze een keer de bus pakken?
  5. Kan het college aangeven wat de kosten zouden zijn als heel Nijmegen het stadstarief gaat betalen voor papieren kaartjes?
  6. Hoeveel gaat een kaartje kosten als voor heel Nijmegen het tarief gelijk getrokken wordt?
  7. Is het college in overleg met Breng en de provincie bereid te onderzoeken of de invoering van een goedkoop retourkaartje voor de hele stad mogelijk is?

U bent hier