h

SP wil uitkleden openbaar vervoer halt toeroepen

8 juni 2016

SP wil uitkleden openbaar vervoer halt toeroepen

Met de voorgenomen zomerdienstregeling wordt er voor een tweede keer in korte tijd geschrapt in de busdienstregeling door busbedrijf Breng/Hermes. Dit terwijl er geen bezuiniging is opgelegd door de opdrachtgever. Gevolg is minder bussen en een minder betrouwbaar ov. De SP verzet zich tegen het uitkleden van het busvervoer en vindt dat de gemeente Nijmegen een steviger geluid moet laten horen richting Breng en de Provincie.

In december 2015 is er met de invoering van een nieuwe dienstregeling al een begin gemaakt met het terugbrengen van het aantal busritten. Zo is met het schrappen van de lijn door Lindenholt-Oost een hele wijk zonder bus komen te zitten in de avonduren en het weekend. En nu wil het busbedrijf in de zomermaanden de ritten van een aantal bussen drastisch terugbrengen. SP-gemeenteraadslid Matthias van Hunnik: “Het klopt dat het in de zomermaanden minder druk is, maar er hoort ook dan een fatsoenlijk minimumaanbod te blijven rijden. Bovendien zijn de meeste mensen niet acht weken met vakantie, die willen er op kunnen vertrouwen dat ze weer de bus kunnen pakken naar hun werk.”

Tegelijkertijd is de provincie bezig met het ontwikkelen van een nieuwe ov-visie. Uit de eerste plannen van de provincie blijkt dat men daar steeds meer afstand wil nemen van regulier busvervoer. De uitkomst van het proces van aanpassingen van de dienstregeling (waarbij de gemeenten nog maar indirect invloed uitoefenen) en de ov-visie van de provincie maken de SP ongerust over de toekomst van het busvervoer.

Nijmegen zou als grootste gemeente van Gelderland wat de SP betreft sterker moeten lobbyen voor meer busvervoer. De SP heeft dit daarom op de agenda gezet van de gemeenteraad. Van Hunnik: “Er rijden nu minder bussen voor hetzelfde geld. De SP vindt dit niet acceptabel. Ik ben benieuwd hoe andere partijen er tegenaan kijken. En wat ze vinden dat onze opstelling moet zijn van de gemeente richting de provincie als opdrachtgever van het ov. ”

Reactie toevoegen

U bent hier