h

Vluchtelingen blijven welkom in Nijmegen

17 maart 2016

Vluchtelingen blijven welkom in Nijmegen

De komende jaren gaat Nijmegen door met de huisvesting van vluchtelingen. Dit jaar moet de gemeente van het Rijk 470 erkende asielzoekers (met een verblijfsvergunning) opvangen. Met oog op de grote aantallen die nog steeds naar Nederland komen kan volgend jaar ook een flink aantal verwacht worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar bestaande bedrijfspanden en kantoorgebouwen die tot wooncomplex omgebouwd kunnen worden. Cor van Norel, gemeenteraadslid namens de SP: “Als sociale stad nemen we in Nijmegen onze verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons gaat lukken.”

Nijmegen bekijkt 88 mogelijke locaties die voor opvang geschikt gemaakt kunnen worden. Van Norel: “Het gemeentebestuur geeft aan dat er gemengde woningen moeten ontstaan, waar vluchtelingen tussen andere bewoners zitten. Dat is een goede zaak – deze mensen moeten goed opgenomen worden in de Nederlandse samenleving. Wat ook belangrijk is, is goede communicatie met de bewoners van de wijken waar huisvesting plaatsvindt. Dat is essentieel voor het draagvlak, zowel voor huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning als eventuele nieuwe noodopvang van asielzoekers na de sluiting van Heumensoord op 2 mei. We willen de vluchtelingen zoveel mogelijk spreiden over de stad en kijken dan vooral
naar de meest draagkrachtige wijken. In wijken waar de draagkracht ontbreekt is opvang onverstandig – dat leidt tot spanningen die zowel de vluchtelingen als de wijkbewoners niet ten goede komen.”

Wat Van Norel betreft kan Nijmegen ook opnieuw asielzoekers opvangen die nog aan hun asielprocedure moeten beginnen. “In september, vlak voor bekend werd gemaakt dat op Heumensoord 3000 vluchtelingen gehuisvest zouden worden, heeft de gemeenteraad unaniem verklaard dat vluchtelingen welkom zijn in Nijmegen. Dat is onveranderd gebleven.”

Wel wil de SP geen herhaling van de schrijnende situatie op Heumensoord. Van Norel: “De vluchtelingen zouden er enkele weken blijven, beloofde het COA. Dat werd een half jaar, terwijl de opvang daar helemaal niet voor bedoeld was. Dat heeft geleid tot de schrijnende verhalen die we lazen in de media en de rapporten van de Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens. Wat de SP betreft gaan we daarom in Nijmegen voor kleinschalige opvang, zodat de menselijke maat niet verloren raakt.”

Reactie toevoegen

U bent hier