h

Kinderen asielzoekers Heumensoord kunnen naar school

10 december 2015

Kinderen asielzoekers Heumensoord kunnen naar school

Na de kerstvakantie kunnen de kinderen van de asielzoekers die op Heumensoord verblijven naar school. Dit werd onlangs bekend gemaakt door de gemeenten Nijmegen en Heumen en de schoolbesturen van Conexus en de Scholengroep Rijk van Nijmegen. De 565 jonge asielzoekers kunnen vanaf januari terecht in een leegstaand schoolgebouw aan de Streekweg. Een bus brengt hen van de opvanglocatie op Heumensoord naar het schoolgebouw.

Renske Helmer-Englebert, wethouder Onderwijs namens de SP: “Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen van asielzoekers. Hun hele leven wordt overhoop gegooid doordat zij plotseling hun land moeten verlaten om redenen die ze zelf nog niet kunnen begrijpen. Het is dan ontzettend belangrijk dat er onderwijs voor hen beschikbaar blijft. Ik ben blij dat we daar nu samen met Heumen en de schoolbesturen voor kunnen zorgen.”

Het schoolgebouw blijft in gebruik zolang de opvanglocatie bij Heumensoord open blijft (tot 1 juni). Voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn organiseert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) educatieve activiteiten binnen de opvanglocatie. Net als de opvang zelf wordt het onderwijs bekostigd door het Rijk.

Reactie toevoegen

U bent hier