h

Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen

9 september 2015

Nijmegen gastvrij voor vluchtelingen

Foto: Gerard Verschooten / Gemeente Nijmegen

De vluchtelingencrisis laat niemand onberoerd. Ook Nijmegen krijgt ermee te maken. Woensdagavond overhandigden de partijen uit de Nijmeegse gemeenteraad een verklaring aan burgemeester Bruls. De boodschap: een sociale stad als Nijmegen is gastvrij voor vluchtelingen. Fractievoorzitter Hans van Hooft tekende namens de SP. Hieronder is de volledige tekst te lezen.

De komst van grote groepen vluchtelingen naar Europa domineert het nieuws. Dit jaar zijn al honderdduizenden mensen naar Europa gekomen en het einde lijkt nog lang niet in zicht. De beelden van tientallen, soms honderden mensen bijeengepakt op gammele bootjes staan bij velen op het netvlies gebrand. Een Europese aanpak is wenselijk, waarbij alle landen naar vermogen bijdragen aan een menswaardige oplossing. Maar hier kunnen we niet op wachten. De fracties in de Nijmeegse gemeenteraad willen niet wegkijken van deze problematiek. Lokaal moeten we doen wat we kunnen, net als alle andere gemeenten in ons land.

Nijmegen is van oudsher een gastvrije en sociale stad. In onze gemeente worden al jaren vluchtelingen opgevangen. De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven daarbij van harte, zoals stichting Gast die zich inzet voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Onze stad is in het verleden hard getroffen door oorlogsgeweld en veel oudere Nijmegenaren kunnen zich de verschrikkingen van oorlog en armoede maar al te goed herinneren. Wij blijven daarom onze lokale verantwoordelijkheid nemen. Vluchtelingen die voor oorlogsgeweld of politieke vervolging hun land moeten verlaten, zijn welkom in onze stad.

Dit jaar komen er driehonderd statushouders, mensen met een verblijfsvergunning, naar Nijmegen. De gemeente is hard aan de slag om voor hen een geschikte plaats in onze samenleving te bieden. Mocht de Nederlandse regering besluiten meer vluchtelingen toe te laten, kan dat aantal de komende tijd nog toenemen. Het zijn bescheiden getallen als we kijken naar de hoeveelheid mensen die op de vlucht is. Wij zijn ervan overtuigd dat onze stad deze mensen een nieuw thuis en een nieuw toekomstperspectief kan bieden. Veel Nijmegenaren zijn erg betrokken bij de vluchtelingenproblematiek. Initiatieven om te helpen, schieten als paddenstoelen uit de grond, zoals de buurtbewoners in Lent die de 100 vluchtelingen uit Eritrea van harte welkom heten. We zijn daar erg blij mee en zijn trots op onze stadgenoten en doen een oproep aan alle Nijmegenaren om naar vermogen te helpen. We zullen zorgen dat op de website van de gemeente snel een overzicht komt van alle initiatieven, zodat hulp daadwerkelijk passend ingezet kan worden.

Er is natuurlijk meer nodig dan een woord van welkom. Er zijn een aantal vraagstukken die om een oplossing vragen. Huisvesting is uiteraard de eerste prioriteit. We roepen vastgoedeigenaren, gemeente en makelaars op om actief te zoeken naar leegstaande kantoren en andere gebouwen die we geschikt kunnen maken voor (tijdelijke) opvang van vluchtelingen en mensen die een verblijfstatus hebben gekregen. Ook willen we dat bij bouwplannen die binnenkort klaar zijn een percentage van de woningen wordt gereserveerd voor statushouders. Uiteraard houden we daarbij rekening met de mensen die nu al wachten op een (huur) woning. We zijn blij dat de Nijmeegse corporaties zich al sterk maken voor huisvesting van deze nieuwe Nijmegenaren.

Daarna moeten we nadenken over de vraag hoe we deze mensen kunnen helpen bij het leren van Nederlands, het volgen van een studie of het vinden van werk. Een project, zoals in Eindhoven, waarbij statushouders alvast aan het werk kunnen, zonder te hoeven wachten op een definitieve woning, extra taallessen en het afronden van inburgeringscursussen, hoort daarbij tot de mogelijkheden. Een deel van de vluchtelingen, die verschrikkelijke dingen hebben gezien en meegemaakt, zal behoefte hebben aan (geestelijke) gezondheidszorg. Dit alles doet een beroep op onze stad. We zijn er als fracties van overtuigd dat we deze vraagstukken gezamenlijk kunnen aanpakken.

Wij hebben als politieke partijen geen pasklare antwoorden op alle vragen die op ons afkomen. Maar we willen samen met bewoners werken aan oplossingen om eerdergenoemde vraagstukken op te lossen. Daarover gaan we op korte termijn graag het gesprek aan. We roepen alle Nijmegenaren en Nijmeegse organisaties op ons daarbij te helpen.

Reacties

leuk, eindelijk gaan we iets doen, ik kan me wel inzetten voor hulp.

Reactie toevoegen

U bent hier