h

SP ziet nog kansen voor Waalhalla

25 mei 2015

SP ziet nog kansen voor Waalhalla

Wat de SP betreft verdient Waalhalla steun. Het indoor skatepark voor jongeren moet per 1 juli weg uit de fabriekshal aan de Waalbanddijk, en zoekt nog naar een alternatieve locatie. Een mogelijke huisvesting in het gebouw van CP Kelco zou volgens de gemeente zo duur worden dat Waalhalla teveel huur zou moeten betalen om rendabel te blijven. Volgens Waalhalla ligt dit anders; zij hebben aangekondigd met een alternatief plan te komen waarin CP Kelco wel betaalbaar is. De SP pleit ervoor om Waalhalla deze kans te geven. “Waalhalla biedt tienduizenden jongeren gezelligheid en is wat ons betreft een stukje Nijmegen dat we absoluut moeten behouden.”

Petra Molenaar, fractielid van de SP: “Volgens het college zou huisvesting van Waalhalla in CP Kelco voor de komende zeven jaar 1,1 miljoen euro kosten. Om dat te betalen zou Waalhalla jaarlijks 153.000 euro aan huur moeten betalen. Dat is voor hen veel te hoog. Waalhalla heeft aangekondigd binnenkort met een alternatief voorstel voor de verhuizing naar CP Kelco te komen. Dit is volgens hen wel betaalbaar, waardoor de verhuizing voor alle partijen rendabel blijft."

In het nieuwe plan van Waalhalla is er geen ruimte meer voor grootschalige evenementen, waardoor de investeringskosten fors omlaag kunnen. Deze optie is volgens Waalhalla kansrijk. Molenaar: “Wat de SP betreft is Waalhalla van grote waarde voor de stad. Vorig werd zij bezocht door 37.800 jongeren. Die verdienen een plek om plezier te maken, ook na 2015”.

Reacties

Het gaat bij Waalhalla om grote aantallen vaak kwetsbare jongeren die in skatehal Waalhalla hun passie vinden. Een aantal van hen melden zich spontaan aan als vrijwilliger en voelen zich hierdoor nuttig en begrepen. Dit moet de gemeente Nijmegen toch wat waard zijn. Op 10 juni a.s. komt in uw raad een brief van Waalhalla aan de orde. Het zou toch niet mogen dat 1 juli 2015 een fatale datum wordt voor de vele jongeren die door Waalhalla in uw gemeente konden werken aan hun zelfrespect en eigenwaarde!!! Via een goede en sociaal bewogen kennis uit Nijmegen voelde ik me geroepen het vorenstaande spontaan op uw site naar voren te brengen.

Reactie toevoegen

U bent hier