h

SP: transparantie over verkoop onderdelen DAR

22 mei 2015

SP: transparantie over verkoop onderdelen DAR

Nijmegen moet niet zomaar overgaan tot de verkoop van het DAR-onderdeel inzameling bedrijfsafval. Dat vindt de SP, die over deze kwestie vragen heeft gesteld aan het college van B en W. Wat de SP betreft moet er eerst duidelijkheid komen over de gevolgen van de verkoop.

De SP heeft uit betrouwbare bron gehoord dat de aandeelhouders van de DAR het onderdeel inzameling bedrijfsafval willen verkopen. De gemeenteraad is hierover niet geïnformeerd. Wat de SP betreft gebeurt er niets voordat de raad alsnog informatie krijgt. Fractievoorzitter Hans van Hooft: “Er zijn nog veel onduidelijkheden over de gevolgen. Het verminderen van de taken bij de DAR leidt mogelijk tot meer overheadkosten. Daarmee kan de afvalinzameling en reiniging van de openbare ruimte duurder worden. Dat is niet in het belang van de Nijmeegse bevolking. Daarnaast moet er wat de SP betreft volstrekte duidelijkheid komen over de gevolgen voor de werknemers van de DAR. Voor personeel dat meegaat met de verkoop moeten de arbeidsvoorwaarden behouden blijven.”

Van Hooft wil dat de gemeenteraad inspraak krijgt in een eventuele verkoop van de DAR. “Wij doen het dringende verzoek aan het college om niet tot verkoop over te gaan voordat onze vragen zijn beantwoord en besproken met de gemeenteraad.”

 

  

 

Reactie toevoegen

U bent hier