h

Nijmegen gaat voor sociaal

12 november 2014

Nijmegen gaat voor sociaal

Op de raadsvergadering van 12 november 2014 nam de raad de Stadsbegroting voor 2015 aan, de eerste begroting van het nieuwe college waar de SP aan meedoet. Waar landelijk het kabinet-Rutte II van VVD en PvdA, gesteund door D66, SGP en ChristenUnie, vooral maatregelen neemt die de mensen treffen die het minste kunnen missen, kiest Nijmegen voor een sterke sociale koers. De SP maakt hierbij het verschil.

Fractievoorzitter Hans van Hooft: “Door de landelijke verhuurdersheffing betalen huurders straks 100 euro per maand meer dan nu. Deze mensen compenseren we in Nijmegen door de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd af te bouwen. Hierdoor gaan ze er op jaarbasis in ieder geval 120 euro op vooruit. Deze maatregel levert profijt op voor 40.000 huurders en alle huiseigenaren met een woning onder de 2 ton.  Dat is bijna 80 % van de Nijmeegse bevolking. Alleen de meest welvarende 20 % is duurder uit, maar daarvan is de helft (huiseigenaren met een woning tussen de 2 en 3 ton) maximaal 50 euro extra kwijt”.

Kritiek van de woningcorporaties op de plannen van het college wijst Van Hooft van de hand: “De corporaties hebben de landelijke verhuurdersheffing van 34 miljoen omarmd. De extra lasten die zij betalen door de afschaffing van de afvalstoffenheffing bedragen 2,1 miljoen per jaar. Een schijntje vergeleken met de landelijke heffing. Daarbij hebben wij aangeboden de corporaties op alle mogelijke manieren te compenseren. Het is nu vooral belangrijk om samen te kijken hoe we de woningbouw in Nijmegen weer vlot kunnen trekken. Zolang starters meer dan 7 jaar moeten wachten op een woning, is er woningnood in Nijmegen. Door de verhuurdersheffing verdwijnen er de komende tijd 8500 betaalbare huurwoningen in Nijmegen, terwijl er behoefte is aan 3500 meer. Straks zijn er dus 12.000 mensen waarvoor geen betaalbare woning beschikbaar is. Tot dit opgelost is blijven we bouwen, bouwen en nog eens bouwen”.

Ook over het nieuwe cultuurbeleid is Van Hooft zeer te spreken: “Ik ben er trots op dat deze coalitie bijna een miljoen meer uittrekt voor cultuur dan de vorige coalitie. Wij hebben met dit programma aangetoond dat je de lasten voor 80% van de bevolking kunt verlagen en toch een miljoen meer kunt investeren in cultuur. Waar D66 roept dat ze een cultuurpartij is, moet ik toch vaststellen dat D66 thuishoort in de hoek van de cultuurbarbaren. VVD laat in haar alternatieve begroting zien, dat ze kiest voor een suffe en saaie stad waar niks meer op cultureel vlak te doen is. Wat de SP betreft houden we het in Nijmegen leuk, interessant, swingend en gezellig”. In het bijzonder noemt Van Hooft Waalhalla, die nog steeds een nieuwe locatie zoeken: “Ik geef het college geen carte blanche, maar weet dat u altijd bij de SP terecht kan als er wat extra geld nodig is om de verhuizing van Waalhalla te bekostigen”.

Tot slot de zorg, een belangrijk speerpunt voor de SP waarop veel is binnengehaald. “Ik ben er trots op dat we in deze begroting durven garanderen dat alle ouderen en gehandicapten de zorg (en thuiszorg) krijgen die ze nodig hebben. Dankzij de aanpak van het college kunnen wij de Haagse kortingen het hoofd bieden. Maar nog trotser ben ik op de verlaging van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen. Dit betekent dat ouderen met een inkomen rond de 30.000 euro per jaar bijna 700 euro minder hoeven betalen voor noodzakelijke zorg. Daarmee zijn de torenhoge eigen bijdragen voor thuiszorg en voorzieningen afgeschaft. Wij vinden het een kwestie van beschaving dat wij allemaal samen betalen voor de zorg die mensen nodig hebben. Dat heeft solidariteit, en dat is waar deze stad voor gekozen heeft. Daarmee zijn we volgens mij uniek in Nederland. Waar alle gemeenten braaf de landelijke richtlijnen voor eigen bijdragen volgen, zorgen wij in Nijmegen dat de torenhoge bijdragen voor thuiszorg en voorzieningen worden afgeschaft.”

Reactie toevoegen

U bent hier