h

Volwaardige bibliotheek beste wapen tegen laaggeletterdheid

21 februari 2014

Volwaardige bibliotheek beste wapen tegen laaggeletterdheid

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat het Bondgenootschap Laaggeletterdheid regio Nijmegen is opgericht. Daarin gaat Nijmegen samenwerken met andere gemeenten, scholen en werkgevers om de toenemende laaggeletterdheid in de regio terug te dringen. De SP is blij met de ambitie van de gemeente, maar vindt deze moeilijk te rijmen met de forse bezuiniging die de afgelopen jaren is doorgevoerd op de bibliotheek. Het Nijmeegse college sloot maar liefst zeven van de twaalf wijkfilialen en gisteren berichtte de Gelderlander over een reorganisatie bij de Openbare Bibliotheek waar 23 gedwongen ontslagen vallen. SP-raadslid Bert Velthuis wil van de wethouder weten of er een relatie is tussen de snelle toename van het aantal ongeletterden en de sluiting van de wijkfilialen.  

Bert Velthuis:“ In Nijmegen wordt het aantal volwassen mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven geschat op 15.000. Als we een kenniseconomie willen zijn dan moeten we zorgen dat iedereen ook deel kan nemen. En dat begint, zo weet iedereen, bij goed lezen en schrijven. De bibliotheek speelt daarbij wat de SP betreft een cruciale rol. In Nijmegen is meer dan de helft van de wijkbibliotheken gesloten, ook in wijken die juist een stimulans nodig hebben. De minimale voorzieningen die er voor in de plaats zijn gekomen voldoen niet aan bestaande behoeften en veel sociale functies van de buurtbibliotheek zijn verloren gegaan. En nu gaat het college ineens aan de slag met de aanpak van laaggeletterdheid. Laat de wethouder dan ook eens in kaart brengen welke  gevolgen de bezuinigingswoede op de bibliotheken heeft gehad voor de geletterdheid.” 

Velthuis: “ De huidige bibliotheek heeft er voor gekozen een commerciële weg in te slaan. De bieb wil breed samenwerken met instellingen uit de cultuursector en met het ROC. Natuurlijk is zo’n samenwerkingsverband prima, maar de SP ziet liever dat bibliotheken een actievere rol gaan spelen in het opsporen, het begeleiden en het verbeteren van de positie van laaggeletterden.“

In Nederland is het aantal laaggeletterden de laatste paar jaar gegroeid van 9 naar 12 procent. De SP wil dat er na de verkiezingen weer wordt geïnvesteerd in volwaardige bibliotheken in de Nijmeegse wijken. Kinderen moeten weer op loop,- of fietsafstand een bibliotheek kunnen bereiken. 

 

Reacties

Ik ben dyslectisch en heb gemerkt dat veel lezen mij hier bij helpt, geen dure programma’s maar veel lezen helpt mij het beste. Boeken kan je niet allemaal zelf aanschaffen daarvoor is in 1916 de eerste Nijmeegse bibliotheek opgericht om samen van de boeken te genieten.

Reactie toevoegen

U bent hier