h

65+ korting nog steeds van deze tijd, zeker de gratis bus

26 januari 2014

65+ korting nog steeds van deze tijd, zeker de gratis bus

De aanval op seniorenkortingen zet de solidariteit onder druk en is kortzichtig bezuinigingsbeleid. Dat betoogt Maarten Sweep, buschauffeur en kandidaat gemeenteraadslid voor de SP.

Afgelopen week kopte de Gelderlander dat het einde van de ouderenkortingen nabij is. De tarieven van de Nijmeegse zwembaden zijn daar het meest recente voorbeeld van. Nog zo'n voorbeeld is het eens zo succesvolle gratis busvervoer voor 65-plussers in Nijmegen. Dat is inmiddels al lang niet meer gratis en het tarief gaat in 2015 nogmaals flink omhoog.

Al deze zaken zijn het gevolg van bezuinigingen die gemeenten doorvoeren omdat ze minder geld uit Den Haag krijgen. Een flink deel van de rekening wordt neergelegd bij de ouderen. De gebruikte argumenten
klinken aanlokkelijk: Ouderen zijn niet zielig meer en ze krijgen al overal korting. Ouderen zijn juist rijk vanwege al hun aanvullende pensioenen. Niet alleen wordt hiermee voorbij gegaan aan het feit dat een aanvullend pensioen lang niet altijd een dik inkomen betekent, ook wordt er opzettelijk een wig gedreven tussen jong en oud. In plaats van onderscheid te maken tussen mensen die geld genoeg hebben en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken dragen overheden en politici uit dat jongeren niet meer solidair hoeven te zijn met ouderen. Dit nog los van het feit dat mensen die de 65 naderen door het beleid van dit kabinet langer moeten doorwerken terwijl er geen werk is. Ouderen komen hierdoor vaker in de uitkering terecht. En net als bij de vele jongeren die langs de kant staan ligt de armoede dan op de loer.

Ook wordt er voorbij gegaan aan de andere gunstige effecten die 65+kortingen kunnen hebben op de langere termijn. Ouderen die gestimuleerd worden om te bewegen in het zwembad blijven langer gezond en mobiel. Dat scheelt zorgkosten. En ik heb zelf als buschauffeur kunnen ervaren dat ouderen die met een gratis bus kunnen reizen minder snel vereenzamen omdat ze gedwongen thuiszitten. Ik heb het busgebruik onder ouderen zien toenemen en ook weer flink zien dalen toen GroenLinks, PvdA en D66 besloten de buskaart voor 65+ niet meer gratis te maken. Daarbij vergaten ze blijkbaar dat dat uitgespaarde buskaartje mooi besteed kan worden aan een kopje koffie of een boodschap in de stad zodat ook de ondernemers er van meeprofiteren. Want ook die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken op dit moment.

Het afschaffen van seniorenkortingen is de zoveelste kortzichtige bezuiging die de solidariteit onder druk zet. De SP heeft een sociaal alternatief voor Nijmegen waarbij we kosten voor regelingen als deze eerlijk verdelen tussen arm en rijk. Op die manier hoeven we de rekening niet alleen maar bij onze ouderen neer te leggen

Maarten Sweep,

Buschauffeur en kandidaat raadslid voor de SP in Nijmegen

Reacties

Goed stuk Maarten. Seniorenkorting moet blijven. Liefst g re atis openbaar vervoer

Is het gratis ouderenkaartje niet een wisseltruc geweest van Nijmegen om op de kosten van speciaal vervoer te besparen?

Niet iedereen is in staat om binnen een minuut een bus te betreden zoals je waarschijnlijk zelf wel bemerkt hebt.

Er zijn in de laatste jaren veel taxibedrijven in problemen gekomen door afnemende klandizie en er zijn de laatste jaren veel buspassagiers bijgekomen waarvan je moet denken is het wel safe dat die mensen zonder begeleiding de straat op gaan? Iedereen zou overigens gratis vervoer moeten krijgen en liefst routes door het centrum van Nijmegen. succes ermee

Reactie toevoegen

U bent hier