h

SP: wethouder faalpalen moet opstappen

18 september 2013

SP: wethouder faalpalen moet opstappen

De SP-fractie dient woensdag samen met de oppositie voor de derde maal een motie van wantrouwen in tegen wethouder Beerten (D66) vanwege zijn geblunder bij de invoer van de nieuwe parkeerautomaten, in de volksmond ook wel bekend als ‘faalpalen’.

Vanaf het moment dat de automaten op 1 januari 2012 zijn ingevoerd bleven de problemen zich opstapelen. De automaten bleken traag en onhandelbaar of werkten überhaupt niet. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat wethouder Beerten tijdens de leveringsfase veelvuldig heeft geblunderd en de gemeenteraad niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd over de problemen met de parkeerpalen. Vorig jaar diende de voltallige oppositie op initiatief van de SP tweemaal een motie van wantrouwen in tegen de falende wethouder, maar beide keren hielden coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 de wethouder de hand boven het hoofd.

Het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde komt met nieuwe onthutsende feiten. Met de leverancier was afgesproken dat alle nieuw geplaatste parkeerpalen in december 2011 uitgebreid zouden worden getest. Deze praktijktest is door de leverancier echter niet uitgevoerd en de gemeente heeft de leverancier op geen enkele manier aan deze afspraak gehouden. Reden voor de SP om wederom het vertrouwen in de wethouder op te zeggen.

SP-fractievoorzitter Hans van Hooft: “Dit evaluatieonderzoek bevestigt wat wij al langer wisten; de wethouder heeft fout op fout gestapeld bij de invoering van de parkeerautomaten. Een compleet nieuwe - en nog nergens functionerende - parkeerpaal in de stad neerzetten zonder een serieuze praktijktest is dommer dan dom. En als het geen domheid is, dan heeft de wethouder bewust het risico genomen de stad te confronteren met niet werkende parkeerautomaten. In allebei de gevallen is het totaal onverantwoord dat deze man nog langer de stad bestuurt. Eerdere signalen dat de apparaten niet goed functioneerden zijn bovendien volledig genegeerd. De schadevergoeding van een miljoen euro weegt helaas op geen enkele manier op tegen de werkelijk geleden schade. De faalpaal heeft de stad miljoenen gekost, niet alleen aan misgelopen parkeerinkomsten, maar zeker ook aan imagoschade.“

U bent hier