h

SP: wethouder moet kleur bekennen en arbeidsvoorwaarden thuiszorg garanderen

5 april 2013

SP: wethouder moet kleur bekennen en arbeidsvoorwaarden thuiszorg garanderen

SP-raadslid Cor van Norel heeft wethouder Frings woensdagavond opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen in het ontstane conflict rondom de aanbesteding in de thuiszorg. Tijdens de gemeenteraadsvergadering voerden tientallen medewerkers van het comité ‘Wij zijn de thuiszorg’ actie tegen de forse loonsverlaging en banenverlies dat hen boven het hoofd hangt. De SP wees de wethouder op de plicht die de Gemeente Nijmegen heeft om te zorgen dat de medewerkers van Axxicom tegen hun huidige arbeidsvoorwaarden overgenomen worden door nieuwe thuiszorgaanbieders.

Wethouder Frings gaf aan dat de Gemeente op dit moment geen partij is in het conflict en slechts een bemiddelende rol speelt.

Cor van Norel: “ Het gaat om onze cliënten en onze thuiszorgmedewerkers. Het is daarom niet acceptabel dat de gemeente weigert haar verantwoordelijkheid te nemen. De wethouder komt niet weg met deze opstelling. Als hij het behoud van arbeidsvoorwaarden niet kan garanderen dan moet de gemeente de voorlopige gunning van de aanbesteding simpelweg terugtrekken. De wethouder heeft meerdere malen in de media aangegeven dat de werkers er niet op achteruit behoren te gaan dus hij moet nu kleur bekennen en dit ook daadwerkelijk eisen van de gegunde partijen."

De reacties van de andere partijen in de gemeenteraad gaven reden tot hoop. Meerdere fracties steunden de oproep van de SP en willen dat de gemeente in actie komt. Diverse raadsleden schaarden zich achter de thuiszorgmedewerkers en wilden van de wethouder weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Het debat was echter te kort om op alle vragen en opmerkingen te reageren en daarom is besloten om het debat over twee weken voort te zetten in de raad.

Van Norel: “Dit is in ieder geval een eerste overwinning voor het comité "Wij zijn de thuiszorg Nijmegen". De strijd om het behoud van arbeidsvoorwaarden en goede zorg is na vanavond in ieder geval op de politieke agenda gezet. De strijd is nog niet gestreden.”

U bent hier