h

Provincie schuift tegenhouden megamall Ressen af op gemeente

8 april 2013

Provincie schuift tegenhouden megamall Ressen af op gemeente

Het provinciebestuur is van plan om voorlopig niet in te grijpen bij de plannen voor een megawinkelcentrum bij Ressen. Zij vindt dat de gemeenten en de stadsregio Arnhem-Nijmegen het onderling moeten uitzoeken waar megawinkelcentra gewenst zijn. Dit blijkt uit antwoorden op statenvragen van SP-statenleden Alex Mink en Peter Lucassen. De SP wil de antwoorden van het college woensdag 10 april bespreken in de Statencommissie ROW.

De gemeente Nijmegen wil een megawinkelcentrum bij Ressen bouwen. Ondernemers en hoogleraar marketing Cor Molenaar zijn bang dat dit megawinkelcentrum ten koste gaat van de winkeliers in de binnensteden en omliggende dorpen. Tegelijkertijd hebben andere gemeenten ook plannen voor zulke megawinkels, zoals in Duiven, Zevenaar en Arnhem Zuid.

Om te voorkomen dat gemeenten overal megawinkelcentra bouwen, zijn er in de ruimtelijke verordening van de provincie regels over de bouw ervan opgenomen. Zo kan de provincie ingrijpen bij bouwplannen die ten koste gaan van de bestaande winkels. Maar uit antwoorden op de vragen van de SP hoe de provincie hier tegenaan kijkt, blijkt dat het provinciebestuur voorlopig niet wil ingrijpen. Zij geeft aan dat men liever wacht op de uitkomsten van het overleg tussen de gemeenten en de stadsregio om te bepalen op welke locatie megawinkels worden toegestaan.

SP-statenlid Alex Mink: “De provincie schuift momenteel elke verantwoordelijkheid af om te voorkomen dat er megawinkels verschijnen. Nijmegen heeft dit plan alleen maar gelanceerd om te kunnen verdienen aan de grondverkoop en in een drietal andere gemeenten zijn er ook serieuze plannen om megawinkels te bouwen. De provincie kan beter ingrijpen in plaats van polderen. We zullen dit punt in de komende commissievergadering van de Staten nogmaals aan de orde stellen”.

U bent hier